Konservatoriai komunistą Č. Juršėną apdovanojo … pačių komunistų ištremto ikikarinio LT prezidento A. Stulginskio žvaigžde! O praėjus pusvalandžiui priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė komunistus už turto atiminėjimą ir žmonių trėmimą. Ar galima buvo dar labiau pasityčioti iš sovietinio politinio kalinio ikikarinio LT prezidento A. Stulginskio, iš kurio komunistai atėmė turtą, įkalino, ištrėmė?