Centro partijos-Tautininkų trumpoji rinkimų programa

Esama padėtis ir pagrindinis tikslas

Lietuva pateko į pasauliniu mastu veikiančią naujojo liberalizmo sistemą, kuriai būdingas stambaus verslo galių kaupimas, tautinių valstybių gniuždymas ir jų vertybinių sanklodų ardymas. Lietuvoje įsivyravo tarptautinio kapitalo ir oligarchinių grupių valdomas, jos piliečių bendrajam gėriui abejingas elitas. Jis jau du dešimtmečius vykdo šalies išvalstybinimo ir išlietuvinimo politiką, sukėlusią šaliai itin skaudžias pasekmes. Ryškiausios iš jų – tai nesiliaujanti emigracija, auganti daugelio piliečių socialinė atskirtis ir skurdas, išsikerojusi politinė korupcija ir nepasitikėjimas valstybės institucijomis.

Telkiame politinį judėjimą, kuris atkurtų tikrą, jos piliečių gerbiamą ir puoselėjamą valstybę, tokią santvarką, kai viešos institucijos atsakingai įgyvendintų suteiktus įgaliojimus. Šalinsim grėsmes atstovaujamai demokratijai, plėtosime tiesioginės demokratijos formas. Grąžinsime suverenias Tautos galias, Konstitucijos veikimą, diegsime tikrą (dvipakopę) savivaldą ir valstybės institucijų veiklos veiksmingumo priežiūrą, pagrindinį dėmesį skirdami viešiesiems piliečių interesams, valstybės valdymo ir teisėkūros kokybei. Be tinkamo, gerai apgalvoto ir viešai apsvarstyto valstybės valdymo sutvarkymo neįmanoma įgyvendinti jokių kitų uždavinių, programų ar strategijų.

Tikroji Valstybė turi kurti šalies strateginį pranašumą kultūroje ir ūkyje, ugdyti piliečių solidarumą, gabumus ir šeimininko galias, sveiką gyvenseną. Piliečiams dalyvaujant ji turi užtikrinti nacionalinį saugumą, teisingumą ir viešą tvarką, kurti tvarų viešą sektorių, socialinę apsaugą, kuri leistų drąsiai pasitikti pokyčius, suteiktų deramą pagalbą susirgus, atsitikus nelaimei, sulaukus senatvės, kuri reikšmingai remtų, sukūrus šeimą ir auginant vaikus.

Daugiau >>