Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

LIETUVOS CENTRO PARTIJA

PAREIŠKIMAS
Dėl dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių įteisinimo
Vilnius
2010-02-19


          Lenkų tautinę mažumą Lietuvoje atstovaujantys politikai, padedami oficialiosios Varšuvos, ir toliau diskredituoja mūsų šalies vardą pasaulyje. Retorika bei argumentai nekinta - neva itin sudarytos prastos sąlygos lenkų tautinei mažumai Lietuvoje. Mums toliau grasinama Europos teismu, šantažuojama strateginės partnerystės korta. Tiesa, dabar į pagalbą pasitelkta dar ir sunkioji artilerija - Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras T. Hammarbergas, kuris laišku paragino premjerą A. Kubilių ir Seimo pirmininkę I. Degutienę išspręsti klausimą dėl dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių naudojimo bei kitus lenkų tautinei mažumai Lietuvoje svarbius klausimus.
Būtina konstatuoti, jog stebime nacionalinės ir tarptautinės teisės konfliktą, kurį mus ragina spręsti pastarosios naudai. Tačiau toks problemos sprendimo būdas kelia pavojų Lietuvos valstybės saugumui bei teritoriniam vientisumui. Šį požiūrį tik sustiprina nevienareikšmiškai vertintini oficialiosios Varšuvos veiksmai, kuriuose galima įžvelgti didžiavalstybinių ambicijų. Ką reiškia lenkų kortos dalijimas užsienyje gyvenantiems lenkams? Ar tai ne bandymas paversti juos „penktąja kolona“, siekiant susigrąžinti, anot kai kurių Lenkijos politikų , „prarastas žemes“? Tokią politiką tegalime vadinti šiandienine kresų politikos tąsa.
Atsižvelgdama į tai, Lietuvos centro partija pareiškia, kad ji kategoriškai nepritaria dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių įteisinimui, nes tai prieštarautų konstituciniam lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusui, griautų lingvistinį Lietuvos teritorijos vientisumą ir neigiamai atsilieptų Lietuvos valstybės saugumui.