Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

“Lietuva: dabarties realijos ir ateities vizija”

 

20010 m. vasario 25 d. artėjančio Lietuvos Nepriklausomybė atkūrimo 20-mečio proga LR Seime „Konstitucijos salėje“ įvyko II forumas pavadinimu: „Lietuva: dabarties realijos ir ateities vizijos“, kurį organizavo Lietuvos kultūros fondas ir Lietuvos Respublikos Seimas. Forumo organizatorių vardu Hubertas. Smilgys (Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas) sveikinamuoju žodžiu, pakvietė visus forumo dalyvius pagrindinį dėmesį diskusijose sutelkti į Lietuvos ateitį, perspektyvas, o labiausiai į žmogų, kuris anot H. Smilgio turi užimti derama vietą valstybėje, kad jam būtų gera gyventi čia.
Forumo dalyvius sveikinusi Seimo narė Rima. Baškienė (viena iš organizatorių) akcentavo šeimos svarbą šių laikų visuomenėje. Jos teigimu, šeimoje gimsta žmogaus suvokimas į aplinką, dorovę, meilę ir kitus labai svarbius dalykus. Pasisakydama už tradicinę šeimą, ji pažymėjo, jog vyro ir vyro ar moters ir moters sąjunga negali būti laikoma šeima. Sveikinimo žodį seimo narė pabaigė motinos Teresės mintimis: „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Šeima svarbiausia, jei bus sugriauta šeima, sugrius ir valstybė.
Kitas seimo narys Valentinas Stundys (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas) sveikindamas forumo dalyvius, pažymėjo, kad labai svarbus valstybės išlikimo pagrindas yra lietuvių kalbos puoselėjimas.
Forume savo pranešimus skaitė žymiausi kultūros ir visuomenės veikėjai. Dr. Julijonas Stanislovas Šalkauskas (Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys) pareiškė, kad mokslas, kultūra, švietimas dabartiniu metu "praktiškai tapo verslu, siekiant gauti pelno". Pateikęs krizės analizę jis nurodė ir išeitį - grįžti prie tradicinės vertybių sistemos. Daug diskusijų sulaukė Lietuvos Centro Partijos garbės pirmininko, Romualdo Ozolo, pranešimas “Antrosios Lietuvos Respublikos egzistencijos problema”. Šiame pranešime nuskambėjusi frazė “1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Respublika, arba Antroji Respublika – jau istorijos faktas” sulaukė didelio atgarsio ne tik tarp forumo dalyvių, bet ir internetiniuose puslapiuose pasirodžius pranešimui. Jis kvietė visus pripažinti, kad Lietuvos Respublikos konstitucinė nepriklausomybė pasibaigė 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus ES nare. (Kviečiame paskaityti visą R. Ozolo pranešimą, mūsų tinklalapyje.)
Lietuvių kultūros kongreso tarybos pirmininkas, Krescencijus Stoškus kalbėjo, kad dabartinė visuomenė dėvi kaukes, kurios yra nusvilimo išraiška. Mūsų valstybė taip pat dėvi kaukes, kurias labai dažnai keičia – sakė K. stoškus. Pasak jo, didžiausias skaudulys yra tai, kad žmonės neranda kaip save pritaikyti valstybėje, todėl jie emigruoja arba nusižudo. Valstybės tai mato, bet nieko nedaro. Valstybės vadovai, tiesiog pakeičia kaukę ir vaidina, kad viskas yra gerai. Taip pat jis pabrėžė, kad šiandien svarbiausia yra dorovė, kurią nekuria yra visiškai užmiršę.
Pilietinės visuomenės instituto direktorius, Darius Kuolys iškėlė retorinį klausimą „Ar yra Lietuvoje Respublika?“ Jei yra, tai ar tokios nori tauta. Jo teigimu, dabartiniame rinkimų ir savivaldos modelyje yra užkoduotas visuomenės neįgalumas, valdžios ir visuomenės priešprieša. Didžiausia problema anot jo, kad valdžia nediskutuoja su piliečiais. Kad išspręsti šią problemą, jis pakvietė visus burtis į politinę bendruomenę.
Šiame forume pranešimą taip pat skaitė Lietuvos Centro partijos narys, istorikas, Šiaulių universiteto docentas, Arūnas Gumuliauskas. Jo pranešime buvo kalbama apie politinę kultūrą krizėje. (Šį pranešimą taip pat kviečiame paskaityti.)