Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

LIETUVOS CENTRO PARTIJA

Pareiškimas
Dėl neatidėliotinų valstybės atkūrimo darbų

2009-12-06

Lietuvos Respublikos seime svarstomas 2010 metų valstybės biudžetas. Valstybės išlaidų mažinimas paremtas dotacijų viešojoje erdvėje veikiančioms valstybės institucijoms mažinimu ir socialinių išmokų Lietuvos piliečiams „karpymu“, praktiškai nepajudinant, nekalbant apie optimizuojantį reorganizavimą, valstybės gyvenimą aptarnaujančios infrastruktūros, kurios neefektyvumas dažnai bado akis (pvz., lėšos ministerijų pastatams renovuoti, žinybinei savireklamai ir reprezentacijai apmokėti ir kt.). visuotinai pripažįstama, kad sunkmetis yra patogiausias metas netgi radikaliausiems persitvarkymams įgyvendinti, tačiau apie biudžeto lėšas produkuojančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimą ir toliau tylima.
Lietuvos centro partija siūlo:
1. Nedelsiant įkurti Nacionalinį investicijų banką. Jis pralaužtų užsienio bankų blokadą, leistų nacionalinei vyriausybei valdyti tarptautinių paskolų administravimą ir vykdyti nepriklausomą nuo užsienio kapitalo nacionalinę gamybos plėtotės bei inovacijų politiką.  
2. Sukurti ir įveikslinti pridėtinę vertę gaminančio verslo protekcionistinio rėmimo nacionalinę programą. Tai revoliucinis, krizės sąlygomis neišvengiamas ir daugelio pasaulio valstybių naudojamas naujų darbo vietų kūrimo, ekonomikos gaivinimo ir biudžeto kaupimo būdas.
3. Atsisakyti bet kokio senatvės pensijų mažinimo. Tai – ne tik elementaraus humanizmo aktas, bet ir finansinis ne vienos šeimos gelbėjimo būdas.
Lietuvos centro partija šiuos darbus laiko įmanomais jau dabar. Reikia tik nacionalinės politinės valios.

 

Lietuvos centro partijos taryba