Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

LIETUVOS CENTRO PARTIJA

Pareiškimas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių institucijų optimizavimo

2009-12-06

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, o Europos Sąjungai atstovauti pradėjo oficialus ES Prezidentas ir ES užsienio reikalų ministrė. Lisabonos sutartis esmingai pakoregavo stojimo į Europos Sąjungą pamatines nuostatas ir dar labiau apribojo nacionalinių valstybių suverenitetus bei sustiprino Europos Sąjungą kaip federacinę valstybę.
Lietuvos centro partija, nuosekliai pasisakiusi prieš Europos Sąjungos federacinę sąrangą, konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos juridinė padėtis Europos Sąjungoje pagal Lisabonos sutartį akivaizdžiai nebegarantuoja tų Lietuvių Tautos suvereninių galių raiškos, kurios deklaruotos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tai ypač pasakytina apie Lietuvos užsienio politiką.
Ragindama pripažinti šią naują Lietuvos juridinę padėtį, tačiau nelaikydama jos istoriškai nekintama, Lietuvos centro partija siūlo – kol bus visiškai atkurta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojama Tautos suvereninių galių raiška – esamų apimčių Lietuvos Respublikos užsienio politikos veiklą Europos Sąjungos viduje pripažinti paradoksalia ir atsisakyti pagal Lisabonos sutartį beprasmėmis tapusių mūsų diplomatinių tarnybų funkcijų.
Lietuvos centro partija siūlo:
1. Nedelsiant reorganizuoti Lietuvos ambasadas Europos Sąjungos šalyse narėse paliekant joms atstovybių statusą. Taip būtų galima sutaupyti 2010 metų Lietuvos biudžetui.
2. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad daugelis diplomatinių institucijų darbuotojų užsiima diplomato tarnybai nebūtina veikla, diplomatinių institucijų pertvarką vykdyti jas pritaikant emigrantų iš Lietuvos aptarnavimui ir šalies ekonominių interesų atstovavimui bei gynimui.
3. Sustiprinti Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Briuselyje.
4. Pagal naują Lietuvos juridinę padėtį reorganizuoti LR užsienio reikalų ministeriją.

Lietuvos centro partijos taryba