Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INICIATYVINĖS GRUPĖS KLUBUI

Kreipimasis

Elektrėnai
2009-08-29

2009 m. rugpjūčio 29 d. Elektrėnuose įvykusi Lietuvos centro partijos konferencija konstatavo, kad – partijos nuomone – pasaulio finansinė krizė Lietuvoje sukūrė sąlygas ūkio nuosmukį panaudoti politinio elito ir oligarchų sąjungai sustiprinti bei dar vienam tautos nuskurdinimo bei išvarymo iš savo žemės etapui parengti, po ko bus galima įvykdyti turto perskirstymą pagal susitarimus jau su tarptautinėmis įtakų grupėmis. Tai galima būtų pavadinti nacijos genocidu.
Konferencija išnagrinėjo Lietuvos vyriausybės parengtą Nacionalinio susitarimo dėl laikysenos krizės sąlygomis projektą ir konstatavo, kad siūlymas iš anksto pritarti visiems būsimiems Vyriausybės veiksmams yra ciniškas.
Tokį dokumentą LCP konferencija pavadino amoraliu. Nacionalinės valdžios struktūrose dalyvaujančios politinės partijos vykdo finansinio ir politinio elito valią. Neparlamentinės partijos silpnos ir nepajėgios sukurti vieningo tautos oligarchiniam manipuliavimui pasipriešinti sugebančio fronto. Visuomeninės organizacijos taip pat marginalizuotos ir paskendusios savo rūpesčiuose. O situacija primygtinai reikalauja nacionalinio masto apsisprendimų radikaliam valstybės atnaujinimui.
LCP konferencija pritaria Iniciatyvinės grupės klubo priimtai Vertybinių nuostatų deklaracijai, joje išdėstytus teiginius laikydama fundamentaliais ir esmingais kiekvienam Lietuvos žmogui.
Remdamasi tuo, Lietuvos centro partija kreipiasi į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Iniciatyvinės grupės klubą, prašydama inicijuoti platų visų oligarchinei savivalei nepritariančių visuomeninių ir politinių organizacijų apskritąjį stalą esamai padėčiai aptarti ir numatyti galimus organizacinius veiksmus.
Kurti konsoliduotą visų visuomeninių ir politinių jėgų susivienijmą tampa neatidėliotina būtinybe.

 

Lietuvos centro partijos
Politinė taryba    

 

Atgal