Partijos nariams

Rekvizitai

 

 

LIETUVOS CENTRO PARTIJA

PAREIŠKIMAS

 

DĖL RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ

Lietuvos centro partija eina į Europos Parlamento rinkimus, aiškiai suvokdama mūsų dienų istorinį dramatiškumą. Pasaulio finansų krizė – tai akivaizdžiausias viso vartotojiško gyvenimo būdo negalių ženklas. Kaip iki šiol buvo – nebebus. Europa turi rasti kelius į patikimesnę ateitį.
Lietuvos centro partija mato daug kitaip spręstinų Europos Sąjungos problemų – energetikos, demografijos, kultūros, gamtosaugos, tačiau aktualiausiu, nedelsiant ir visais lygmenimis sutvarkytinu klausimu laiko Europos Sąjungos lėšų panaudojimą. Daug ES lėšų lieka nepaimta, biurokratiškai užblokuota, neteisingai paskirstyta, nepasiekia eilinio žmogaus. Žymiai daugiau turėtų tekti nacionaliniams projektams. Sąjunginių lėšų panaudojimas nacionalinei plėtrai ir ekonomikos recesijos įveikai – pagrindinis Lietuvos centro partijos pasiuntinių į Europos Parlamentą uždavinys per šią kadenciją.
Lietuvos centro partijos kritiškumas Europos Sąjungos ir Lietuvos biurokratinėms struktūroms ir jų politiniams projektams bei sprendimams nereiškia principinio Stojimo sutarties ir Tautos referendumo rezultatų neigimo:  jie yra istorijos faktai. Tačiau Lietuvos centro partijai buvo, yra ir bus svetimas bet koks taikstymasis,  tiek su nacionaliniu, tiek su subnacionaliniu tautų ir valstybių interesų nepaisymu, socialinės atskirties gilinimu, eilinio piliečio troškimo oriai ir saugiai gyventi savo žemėje, savo tėvynėje ignoravimu – svarbiausiomis visų plėtros sutrikimų priežastimis. Lietuva turi ir gali įveikti jas sustiprėdama.

 

Lietuvos centro partijos taryba

 

Atgal