Partijos nariams

 

 

[2009-01-27] AKTUALU:

Esu vienas iš Šilutės „Halės“, kurioje prekiaujama žalia mėsa, rūkytais gaminiais ir kitokiais maisto produktais,  savininkų. Atstovauju tai prekeivių grupei, kuri šiandien yra pakliuvusi į dabartinės Vyriausybės akiratį, kaip grandis, griaunanti, iškraipanti ekonominius santykius mūsų ūkininkams. Vyriausybė ir Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Jonas Talmantas   teigia, kad  Lietuvos ūkininkų užauginama produkcija negali patekti į turgavietes, nes turgavietėse prekiaujama pigesne atvežtine lenkiška produkcija. Dėl to reikia įvesti kasos aparatus, kurie, pasak jų, išspręstų lietuviškos mėsos patekimą į Lietuvos Respublikos turgavietes...Plačiau...

[2009-01-26] LIETUVOS CENTRO PARTIJA

Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei įstatymais paskubom įtvirtinus vienašališkus sprendimus, kurie jau dabar privertė užsidaryti daugybę įmonių, beveik masiškai mažinti darbuotojų ir didinti bedarbių skaičių bei formuotis dar vienai emigrantų bangai, Lietuvos centro partija pareiškia pritarianti Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos sausio 13 d. Rezoliucijai, išdėstančiai svarbiausius Asociacijos reikalavimus, bei remia sausio 16 d. Kreipimąsi į Lietuvos smulkiuosius verslininkus, kviečiantį š. m. vasario 3 d. rinktis į visuotinį įspėjamąjį mitingą..Plačiau...

[2009-01-18] DĖL LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ DEMONSTRACIJŲ PRIEŠ SKURDĄ IR SKURDINIMĄ

2009 m. sausio 16 – 17 dienomis Vilniuje, Alytuje, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose įvykusios demonstracijos prieš skurdą ir skurdinimą parodė, kad Lietuvos profsąjungos tapo rimta visuomenine jėga, atstovaujančia gyvybiniams Lietuvos piliečių interesams.Plačiau...

[2009-01-17] Iš kur Lietuvoje kyla krizė?

Krizės klausimas visu rimtumu Lietuvoje iškilo jau vasarą, tik pastebėjus pirmuosius požymius.
Šitas klausimas iškyla nuo pat vasaros kai pradėjo matytis patys pirmieji krizės požymiai. Tada atrodė, kad į krizę stumia naftos kainų kilimas, besaikis bankų kreditų dalijimas, valstybės sudaromos lengvatos kreditui gauti.Plačiau...

[2008-11-22] Kaip toliau gyventi ir būti reikalingai mūsų partijai?

Bet kurios partijos pamatas yra ideologija. Kokia ideologija turėtume vadovautis mes? Mūsų internetiniame puslapyje pačioje pradžioje yra paaiškinta, kad centro partija, tai centrizmo ideologiją plėtojanti partija. Pabandžius sužinoti daugiau apie centrizmo ideologiją, informacija pasirodė beesanti labai ribota, neturinti tvirto pagrindo po kojomis. Plačiau...

[2008-10-23] Mentaliteto mažakraujystė ar kultūrinė kontrrevoliucija?

Pranešimas Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos kultūros kongreso konferencijoje „Lietuvių kalba XXI amžiaus pradžioje“ 2008 m. spalio 7 d. Plačiau...

[2008-10-23] Profesionali kariuomenė – „už“ ir „prieš“

Pastaruoju metu Seime, valdžios viršūnėse daug kalbama apie Lietuvos kariuomenės transformaciją, nepaaiškinant visuomenei jos esmės bei pasekmių, o didžioji spauda bei televizija, kaip visada, užimta kitomis tik joms naudingomis problemomis. Ši, labai svarbi šaliai – akcentuoju „šaliai“, o ne valstybei - problema apeinama ir tinkamo dėmesio jai neskiriama. Todėl Lietuvos centro partija laiko savo pareiga informuoti visuomenę apie siūlomos kariuomenės transformacijos esmę ir tikisi, kad šis straipsnis galėtų ir padėtų Lietuvos piliečiui teisingai suvokti ar ji naudinga jam ir šaliai. Plačiau...

Būti ar nebūti

Nebalsuoti ar balsuoti? - klausimas iškylantis daugumai piliečių prieš rinkimus. Kaip apsispręsti, ką  daryti? Pabandysiu pasiūlyti savo nuomonę - gal kam nors ji padės priimti teisingą  sprendimą. Plačiau...

Naujoji Sovietų Sąjunga (ES)

Už tautines pažiūras Lietuvoje jau keliamos baudžiamosios bylos. Jaunimas už trispalvės nešimą gatvėmis persekiojamas. Baisu, kaip ir sovietmečiu. Kas atsitiko? "Vakaro žinių" pokalbis su Nepriklausomybės akto signataru, vienu iš Sąjūdžio lyderiu Romualdu Ozolu. Plačiau...

Lietuvai jau reikia fašistų?

Niekaip kitaip nesuformuluosi problemos esmės, platėlesniu žvilgsniu aprėpęs tai, kas darosi Lietuvoje. Daugybę metų jaunimas, iškėlęs trispalves, žingsniuodavo Gedimino prospektu Taurakalnio link, bet tik šiemet jis staiga tapo fašistuojančiu. Kaip? Labai paprastai. Išlindo į TV ekraną kažin koks ekspertu pristatytas vyrukas, laidos vedėjo aktyviai palaikomas išdėstė savo "manymą", kad jaunimėlis - niekas kita, kaip grynų gryniausia fašistuojanti šutvė, ir dingo. Tačiau ženklas liko. Bandyta tą ženklą išdidinti, bet nepavyko - buvo pernelyg neprekinės išvaizdos. Plačiau...

Ne šeimos, o mąstymo problema

Gal ir nebūčiau kišęsis į šeimos koncepcijos svarstymą Seime, jeigu ne šios savaitės LTV forumo laida, per kurią santuokinės šeimos priešininkai pykčio iškreiptais veidais, nepakančiais gestais ir sveiku protu nepagrįstais argumentais nebūtų mėginę sumenkinti vieną iš nedaugelio pastaruoju metu protingų Seimo užmojų.Kas atsitiko? Kas čia ne taip? Plačiau...

Apie nacionalizmą – pozityviai

Su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, filosofu ROMUALDU OZOLU kalbasi RAMŪNAS ČIČELIS. Pokalbis skelbtas savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Plačiau...

Politinis turizmas

Politinis turizmas yra dvejopas: tai valdžios atstovų ir tarnautojų komandiruotės, kurios Lietuvos mokesčių mokėtojams kasmet kainuoja ne vieną milijoną litų. Ir politinis turizmas, migraciją iš partijos į partiją. Plačiau...

Antirasistinė isterija - blogiausia patarėja

Lietuvoje traukia dar vieno „žmogaus teisių“ skandalo skersvėjai. Neseniai aptilo homoseksualų raudos dėl homofobiškosios Lietuvos žiaurumo ir vienos kitos profesorės atatartys apie jos mentalinį skurdą, o beveik iš tų pačių šaltinių vėl trykšta užuojautos Lietuvos tautinėms mažumoms dėl vis agresyviau galvą keliančio lietuviškojo rasizmo. Plačiau...

Kai rinkimai artėja

Per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją dalyvavimas rinkimuose yra viena esmingiausių visuomenės politinio dalyvavimo formų. Būtent rinkimai leidžia tiesioginį pilietinį valios iš reiškimą valdžios atžvilgiu. Tik rinkimų metu patys piliečiai gali pakeisti vieną politinę valdžia kita, Seimo ar kitų valdžios institucijų paleidimo, piliečių valia kitokio būdo nėra. Todėl rinkimų metai tampa svarbiausi politinėms jėgoms, norinčioms pakliūti į valdžią. Tai pažadų laikotarpis. Gaila, bet reikia pastebėti, kad tuo laikotarpiu stabdosi reikalingų, bet nepopuliarių sprendimų priėmimas. Metai, kai politikai pjauna vienas kitą, juodina, tempia į „dienos šviesą“ visus konkurentais tapusių kolegų nuodėmes, sureikšmindami kiekvieną slystelėjimą. Kiekvieną, kad ir nereikšmingą prasižengimą keldami į viešumą, labai sutirštindami spalvas. Plačiau...

Vienintelė

Iš visų švęstųjų, švenčiamų ir švęsimų švenčių ji tokia vienintelė – VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI.
Nors pagal kasdienybėj išblukusias ir net sudriskusias trispalves tokia dažnai ir dažnam neatrodo.
Bet šventės tam gal ir yra, kad įgytume galimybę pro kasdienybių miglas įžvelgti, ką švenčiam? Plačiau...

Apie LEO LT

Praeitame LTV „Forume“, kuriame prieš Prezidentui pasirašant įstatymą dėl LEO LT paskutiniame mūšyje susirėmė projekto šalininkai ir priešininkai, verslo ryklys Žilvinas Marcinkevičius atrėžė opozicijai atstovavusiam Dariui Kuoliui: valstybės pinigai – ne jūsų pinigai, pone Kuoly. Gaila, kad šis įžūlus pareiškimas liko be deramo atsakymo, nes atsakymas į jį būtų galėjęs parodyti mūsų valstybės mentalinį beviltiškumą: kol prie jos vairo stovi šitokie „liūtai“, vietos lietuviams Lietuvoje tikrai nedaug – tik tiems, kurie patys sugeba tapti žvėrimis. Plačiau...

Gauja

Šiais metais pagerbiant Sausio 13-osios didvyrius, kritusius už mūsų laisvę, kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo jaudinančioje kalboje paminėjo, kad šiandien Lietuvoje pavojinga turėti įsitikinimus. Nors Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnis teigia, jog žmogus turi teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, pabandykite viešai tarti, kad jums nepatinka alaus reklama, gėjų santuokos ar gėjai įtėviai. Jūs bemat būsite paversti rėksniu, marginalų ar kitoniška karikatūra. Plačiau...

S. Stomos straipsnis

Gera metus pradėti viltingai. Dar geriau, kai gražesnės ateities viltis turi realų pagrindą. Ir visų geriausia, kai pagaliau imi suprasti, ką turi dėl to padaryti. Plačiau...

 

 

 
 
Tinklapio dizainas ir kūrimas: Ieva Krigelytė