Pareiškimai
Dėl neatidėliotinų valstybės atkūrimo darbų Spausdinti
Parašė Lietuvos centro partijos taryba   
Sekmadienis, 06 Gruodis 2009 17:57

Lietuvos Respublikos seime svarstomas 2010 metų valstybės biudžetas. Valstybės išlaidų mažinimas paremtas dotacijų viešojoje erdvėje veikiančioms valstybės institucijoms mažinimu ir socialinių išmokų Lietuvos piliečiams „karpymu“, praktiškai nepajudinant, nekalbant apie optimizuojantį reorganizavimą, valstybės gyvenimą aptarnaujančios infrastruktūros, kurios neefektyvumas dažnai bado akis (pvz., lėšos ministerijų pastatams renovuoti, žinybinei savireklamai ir reprezentacijai apmokėti ir kt.). visuotinai pripažįstama, kad sunkmetis yra patogiausias metas netgi radikaliausiems persitvarkymams įgyvendinti, tačiau apie biudžeto lėšas produkuojančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimą ir toliau tylima.
Lietuvos centro partija siūlo:
1. Nedelsiant įkurti Nacionalinį investicijų banką. Jis pralaužtų užsienio bankų blokadą, leistų nacionalinei vyriausybei valdyti tarptautinių paskolų administravimą ir vykdyti nepriklausomą nuo užsienio kapitalo nacionalinę gamybos plėtotės bei inovacijų politiką.  
2. Sukurti ir įveikslinti pridėtinę vertę gaminančio verslo protekcionistinio rėmimo nacionalinę programą. Tai revoliucinis, krizės sąlygomis neišvengiamas ir daugelio pasaulio valstybių naudojamas naujų darbo vietų kūrimo, ekonomikos gaivinimo ir biudžeto kaupimo būdas.
3. Atsisakyti bet kokio senatvės pensijų mažinimo. Tai – ne tik elementaraus humanizmo aktas, bet ir finansinis ne vienos šeimos gelbėjimo būdas.
Lietuvos centro partija šiuos darbus laiko įmanomais jau dabar. Reikia tik nacionalinės politinės valios.

 
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių institucijų optimizavimo Spausdinti
Sekmadienis, 06 Gruodis 2009 16:59

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, o Europos Sąjungai atstovauti pradėjo oficialus ES Prezidentas ir ES užsienio reikalų ministrė. Lisabonos sutartis esmingai pakoregavo stojimo į Europos Sąjungą pamatines nuostatas ir dar labiau apribojo nacionalinių valstybių suverenitetus bei sustiprino Europos Sąjungą kaip federacinę valstybę.
Lietuvos centro partija, nuosekliai pasisakiusi prieš Europos Sąjungos federacinę sąrangą, konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos juridinė padėtis Europos Sąjungoje pagal Lisabonos sutartį akivaizdžiai nebegarantuoja tų Lietuvių Tautos suvereninių galių raiškos, kurios deklaruotos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tai ypač pasakytina apie Lietuvos užsienio politiką.
Ragindama pripažinti šią naują Lietuvos juridinę padėtį, tačiau nelaikydama jos istoriškai nekintama, Lietuvos centro partija siūlo – kol bus visiškai atkurta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojama Tautos suvereninių galių raiška – esamų apimčių Lietuvos Respublikos užsienio politikos veiklą Europos Sąjungos viduje pripažinti paradoksalia ir atsisakyti pagal Lisabonos sutartį beprasmėmis tapusių mūsų diplomatinių tarnybų funkcijų.
Lietuvos centro partija siūlo:
1. Nedelsiant reorganizuoti Lietuvos ambasadas Europos Sąjungos šalyse narėse paliekant joms atstovybių statusą. Taip būtų galima sutaupyti 2010 metų Lietuvos biudžetui.
2. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad daugelis diplomatinių institucijų darbuotojų užsiima diplomato tarnybai nebūtina veikla, diplomatinių institucijų pertvarką vykdyti jas pritaikant emigrantų iš Lietuvos aptarnavimui ir šalies ekonominių interesų atstovavimui bei gynimui.
3. Sustiprinti Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą Briuselyje.
4. Pagal naują Lietuvos juridinę padėtį reorganizuoti LR užsienio reikalų ministeriją.

Lietuvos centro partijos taryba

 
Svarbiausieji Tautų Teisių Postulatai Spausdinti
Parašė Lietuvos centro partijos Politinė taryba   
Sekmadienis, 12 Spalis 2008 12:19

Lietuvos centro partija,

  • – būdama ištikima esminėms Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio programoje bei rezoliucijose fiksuotoms ir Kovo 11-osios Lietuvos valstybės aktais išreikštoms Nepriklausomybės idėjoms, leidusioms Lietuvai patikimai išeiti per visas Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos žlugimo ir griuvimo audras;
  • – atsimindama dramatišką Lietuvos valstybės įtvirtinimo, pripažinimo ir išvedimo į Pasaulio tautų bendriją kelią;
  • – pritardama visų tautų prigimtinei teisei turėti juridinį savo nepriklausomos raidos ir augimo garantą – nacionalinę valstybę;
  • – matydama sunkią ir dažnai tragišką šiuolaikinę tautų išsivaduojamąją kovą už teisę laisvai gyventi Žemėje po visiems viena Saule;
  • – nesitenkindama šiandieninėje tarptautinėje teisėje fiksuotomis tautų išsivadavimą reglamentuojančiomis pasaulio dekolonizavimo nuostatomis;
  • – būdama įsitikinusi, kad savarankiškam gyvenimui subrendusi tauta turi teisę sulaukti vienareikšmės ir veiksmingos juridinės kitų pasaulio tautų paramos savo nacionalinei valstybei kurti,

teikia šiuos Svarbiausius tautų teisių postulatus, kurių viešas svarstymas turėtų prisidėti prie sukūrimo tokios Visuotinės tautų teisių deklaracijos projekto, kurį Lietuvos valstybė galėtų pateikti Jungtinėms Tautoms, inicijuodama jose dokumento, analogiško Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, sukūrimą.

Skaityti daugiau...
 
Nacionalinė Valstybė kaip Principas Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Antradienis, 27 Lapkritis 2007 14:46

Pranešimas konferencijoje „Lietuvių tautos atgimimas: praeitis, dabartis, ateitis“
Kauno karo muziejuje  2007 m. lapkričio 26 d.

Neseniai Lietuvos spaudoje paskelbtas Edvino Bendiko (Edvin Bendyk) straipsnis „Sarajevo sindromas“ – pernykštės lenkų laikraščio „Polityka“ publikacijos vertimas. Tai yra vienas iš daugelio pastaruoju metu pasirodančių analogiškų mąstymų, reikšmingas mums dar ir tuo, kad samprotauja vienas iš lenkų, labai aktyviai besidominčių kresų politika ir veikiančių iš esmės kartu su Lenkijos fondu „Fundacja Pogranicne“, rengusiu konferencijas ir Sarajeve, ir Suvalkuose, ir kitose panašiose paribio zonose. Suprantama, kokiu tikslu. Tarsi nujausdamas tokių publikacijų galimybę, savo užrašų knygelėse, kur pasižymiu, kas turi būti apmąstyta artimiausiu metu, po rinkimų Kosove buvau pasižymėjęs: „Kosovas – Vilnijos prototipas?“

Skaityti daugiau...
 
Ar reikia ugdyti pilietiškumą Spausdinti
Parašė Alvidas Šimkus   
Pirmadienis, 26 Lapkritis 2007 14:58

Ar reikia  ugdyti pilietiškumą?

Lietuvoje kyla ginčai, kodėl rinkėjų į rinkimus ateina vis mažiau.
Vieni teigia:  rinkiminis aktyvumas būtų  tuo didesnis, kuo didesnis partijų ar kandidatų pasirinkimas.
Kitų nuomonė,  pernelyg didelis partijų pasirinkimas ne didina, o mažina rinkiminį aktyvumą.

Todėl, esą reikia mažinti partijų skaičių ir Lietuvoje turi likti dvipartinė sistema. Šito labai siekia šiuo metu esančios valdžioje partijos. Vyrauja mastymas, kad užtenka kairės ir dešinės pozicijos partijų, o visos kitos turėtų pasirinkti į kurią įsilieti. Ar tikrai centristinės ar kitokios  ideologijos  partijos turį išnykti,  paliekant rinkėjus be pasirikimo?

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 8 iš 12