Pareiškimai
Dėl dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių įteisinimo Spausdinti
Penktadienis, 19 Vasaris 2010 16:19

Lenkų tautinę mažumą Lietuvoje atstovaujantys politikai, padedami oficialiosios Varšuvos, ir toliau diskredituoja mūsų šalies vardą pasaulyje. Retorika bei argumentai nekinta - neva itin sudarytos prastos sąlygos lenkų tautinei mažumai Lietuvoje. Mums toliau grasinama Europos teismu, šantažuojama strateginės partnerystės korta. Tiesa, dabar į pagalbą pasitelkta dar ir sunkioji artilerija - Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras T. Hammarbergas, kuris laišku paragino premjerą A. Kubilių ir Seimo pirmininkę I. Degutienę išspręsti klausimą dėl dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių naudojimo bei kitus lenkų tautinei mažumai Lietuvoje svarbius klausimus.
Būtina konstatuoti, jog stebime nacionalinės ir tarptautinės teisės konfliktą, kurį mus ragina spręsti pastarosios naudai. Tačiau toks problemos sprendimo būdas kelia pavojų Lietuvos valstybės saugumui bei teritoriniam vientisumui. Šį požiūrį tik sustiprina nevienareikšmiškai vertintini oficialiosios Varšuvos veiksmai, kuriuose galima įžvelgti didžiavalstybinių ambicijų. Ką reiškia lenkų kortos dalijimas užsienyje gyvenantiems lenkams? Ar tai ne bandymas paversti juos „penktąja kolona“, siekiant susigrąžinti, anot kai kurių Lenkijos politikų , „prarastas žemes“? Tokią politiką tegalime vadinti šiandienine kresų politikos tąsa.
Atsižvelgdama į tai, Lietuvos centro partija pareiškia, kad ji kategoriškai nepritaria dvikalbių gatvių ir vietovardžių lentelių įteisinimui, nes tai prieštarautų konstituciniam lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusui, griautų lingvistinį Lietuvos teritorijos vientisumą ir neigiamai atsilieptų Lietuvos valstybės saugumui.

 
Dėl „Klaipėdos naftos“ nuosavybės Spausdinti
Pirmadienis, 25 Sausis 2010 17:44

Lietuvos centro partija pritaria Lietuvos Respublikos vyriausybės pozicijai neparduoti „Klaipėdos naftos“ ir remia Vyriausybės veiksmus siekiant išlaikyti bendrovę valstybės nuosavybėje.
Lietuvos centro partijos nuomone, „Klaipėdos nafta“ yra ne tik ekonominis nacionalinio ūkio racionalizavimo faktorius, bet ir geopolitinis Lietuvos saugumo elementas, todėl „Klaipėdos naftos“ priklausomybė Lietuvos valstybei – fundamentali jos politikos pozicija, nepriklausomai nuo to, kam priklausytų „Mažeikių naftos“ perdirbimo įmonė.
„PKN Orlen“ koncerno spaudimas Lietuvos Respublikos vyriausybei dėl „Klaipėdos naftos“ pardavimo yra grubiai savanaudiškas ir ekonomiškai neargumentuotas ir prieštaraujantis Lietuvos nacionaliniams interesams, todėl laikytinas nepriimtinu iš principo ir konkrečiai. Politinį šantažą primenančias užuominas apie galimus „Orlen Lietuva“ pirkėjus derėtų laikyti istoriškai išbandyta Lietuvos spaudimo priemone, todėl atmestina be komentarų. Už pardavimą, kuris keistų regiono geopolitines konfigūracijas, būtų atsakinga Lenkijos Respublika, su kurios pagalba „PKN Orlen“ įsigijo „Mažeikių naftą“.
Lietuvos centro partija laiko pilietine pareiga paremti Lietuvos Respublikos vyriausybės poziciją „Klaipėdos naftos“ nuosavybės klausimu.

Lietuvos centro partija

 
Dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Antradienis, 19 Sausis 2010 17:47

Lietuvos Respublikos Seime įregistruotas 2010 m. sausio 7 d. Ministro Pirmininko tarnybos parengtas Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas.
Nepaisydama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. sprendimo dėl valstybinės kalbos prioritetiškumo viešosios erdvės oficialiojoje vartosenoje ir šios nuostatos pakartojimo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendime dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose, kurie, galima būtų buvę tikėtis, nepaliko jokių neaiškumų dėl valstybinės pozicijos lietuvių kalbos atžvilgiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė toliau ieško landų ir būdų, kaip nevykdyti LR Konstitucijos, LR Konstitucinio Teismo netgi pakartotinių sprendimų, ir pateikė Seimui įstatymo projektą, šiurkščiai prieštaraujantį Lietuvos konstitucingumui bei lietuvių tautos prigimtinėms teisėms. Vyriausybės įgalioti asmenys, pristatydami ir komentuodami įstatymo projektą, nė neslepia, kad įstatymą priėmus ir pagal jį pertvarkius vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos dokumentuose tvarką, ji būtų išplėtota iki visos lietuvių literatūrinės kalbos viešosios rašybos pakeitimo. Tokiu būdu būtų ne tik pagilintas dabar stichiškai susiformavęs vardų ir pavardžių rašymo literatūrinėje kalboje chaosas, bet ir įvykdyta lietuvių abėcėlės reforma, galinti turėti ne tik lingvistinių, kultūrinių, bet ir geopolitinių pasekmių.

Skaityti daugiau...
 
Šliaužiantis totalitarizmas Spausdinti
Parašė Vytautas Radžvilas   
Trečiadienis, 13 Sausis 2010 17:50

Sąjūdžio pastangomis atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę tikėtasi, kad ji taps demokratine ir laisva šalimi. Priklausomybė civilizuotų ir demokratiškų Vakarų šalių bendrijai turėjo tapti papildoma garantija, jog mūsų šalies piliečiams niekada nebeteks patirti ne tik totalitarinio valdymo baisumų, bet net ir menkiausių jo apraiškų. Atrodė, kad Lietuvoje bus tvirtai ginamos žmogaus ir piliečio teisės, o ypač – Konstitucijoje įtvirtinta sąžinės, minties ir žodžio laisvė.

Šios viltys neišsipildė. Į Lietuvos visuomeninį ir valstybinį gyvenimą sugrįžta ir stiprėja politinė ir ideologinė prievarta. Ji įgyja naujos totalitarinio valdymo formos bruožų. Tokio valdymo požymių gausėja, jie darosi vis akivaizdesni. Lengviausiai ir greičiausiai juos atpažįsta sovietinio komunistinio totalitarizmo sąlygomis gyvenę Lietuvos žmonės.

Šalyje vis atviriau reiškiasi vadinamosios „pažangios jėgos“ – negausios, bet agresyvios visuomenės grupelės, kurios, pretenzingai pasiskelbusios „vakarietiškos civilizacijos“ skleidėjomis, mėgina prievarta primesti savo ideologiją, vertybes ir gyvenimo sampratą tautos daugumai. Kaip ir sovietmečiu, pagrindiniais šių „pažangiųjų jėgų“ puolimo taikiniais tapo krikščioniškoji – pirmiausia Katalikų -- religija ir tautinės kultūra.

Skaityti daugiau...
 
Dėl galimybės leisti atsiskaitinėti eurais nepriimtinumo Spausdinti
Parašė Alvidas Šimkus   
Antradienis, 22 Gruodis 2009 17:53

Liberalų sąjūdžio frakcijos LR Seime narys Gediminas Navaitis įregistravo įstatymų projektų paketą, kuriuo siūloma leisti Lietuvoje nuo 2011 m. sausio 1 d. atsiskaitinėti ir eurais.

Lietuvoje eurais atsiskaitinėti galima ir dabar, šaliu susitarimu. Kodėl Seimo narys užsimoja pakeisti valiutų sistemą? Tarsi būtų ekonomistas jis teigia, kad tokiu būdu iki euro įvedimo minimaliai būtų sumažinta pinigų ir finansų nestabilumo rizika, o pereinamasis laikotarpis būtų ne toks rizikingas. Kas toliau? Kokios pasekmės?

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 7 iš 12