Nepainiokime terminijos... Spausdinti
Parašė doc. Arūnas Gumuliauskas   
Ketvirtadienis, 24 Kovas 2011 21:21

Kovo 11-osios eisena centrine sostinės gatve sukėlė isteriją kai kuriose žiniasklaidos priemonėse.
Prapliupo kaltinimai nacizmo, fašizmo propagavimu. Šią poziciją parėmė gerai žinomi šalyje komunistuojantys elementai bei kosmopolitai. Tik gaila, kad visi jie susipainiojo terminijoje. Nedovanotina, kada nacionalizmas tapatinamas su nacizmu, o globalizacija – su globalizmu. Nacionalizmas plačiąja prasme reiškia pagarbą, meilę savo gimtajai kalbai, istorijai, papročiams, pagaliau Tėvynei. Su juo mes siejame XIX a. tautų pavasarį, lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį. Be nacionalizmo nebūtų buvę Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktų. Geriausiu pavyzdžiu šia prasme mums visiems buvo poetas J. Marcinkevičius, kuris iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos puoselėjo gimtąją kalbą. Tai kas atsitiko Lietuvoje, kad čia nebeliko vietos sveikam nacionalizmui? Tenka konstatuoti, jog mūsų šalyje viešąją erdvę baigia okupuoti neoliberalai, propaguojantys globalizmą. Viena svarbiausių pastarojo išraiškų yra kosmopolitizmas. Jį galima tapatinti su komunistiniu internacionalizmu. Skirtumas čia tik toks, kad internacionalizmą komunistai bruko jėga, o kosmopolitizmą neoliberalai plėtoja pinigų pagalba. Štai kodėl nacionalizmo vienodai nekenčia tiek komunistai, tiek neoliberalai. Gaila, kad kosmopolitizmas (ne be ministerijos pagalbos) vis labiau įsigali švietimo sistemoje. Iš aukštų tribūnų jau niekas neberagina sustiprinti patriotinį auklėjimą mokykloje. Nebeliko ir tautinės mokyklos koncepcijos. Todėl jaunimas, norintis puoselėti tautines vertybes, dažnai atsiduria gatvėje ir pakliūna į įvairaus plauko radikalų rankas.
Nepriklausomybės atkūrimo proga surengtame minėjime Seime jo pirmininkė I. Degutienė kvietė visus sugrįžti prie Kovo 11-osios dvasios. Šį raginimą reikėtų suprasti, jog atėjo metas susigrąžinti sveiką nacionalizmą.

 

Arūnas Gumuliauskas,
specialiai Krašto Naujienoms