Europos Tautinių Judėjimų Aljanso Deklaracija Spausdinti
Antradienis, 15 Rugsėjis 2009 23:37

•    Suvokdami mūsų visų atsakomybę Europos žmonėms ir jų kultūrų bei kalbų įvairovei,
•    Rūpindamiesi neperleidžiamomis krikščionybės vertybėmis, prigimtine teise, taika ir laisve Europoje,
•    Turėdami omenyje gausias globalistinių jėgų grėsmes šiam neįkainojamam paveldui.

Atstovaudami Europos tautines partijas ir judėjimus, mes reikalaujame:

1.    Kurti Europą  laisvų, nepriklausomų ir lygių nacijų suverenių tautinių valstybių konfederacijos, susilaikančios nuo sprendimų priėmimo klausimais, kuriuos tinkamai gali spręsti pačios valstybės, rėmuose.
2.    Atsisakymą nuo bet kokių mėginimų kurti centralizuotą Europos federalinę valstybę.
3.    Rėmimą laisvės, orumo ir lygių galimybių kiekvienam piliečiui ir opoziciją bet kokioms totalitarizmo formoms.
4.    Tiesioginio žmonių ar jų išrinktų atstovų balsavimo viršenybę prieš bet kurią administracinės ar biurokratinės institucijos valią.
5.    Efektyvią Europos apsaugą nuo naujų grėsmių, tokių kaip terorizmas, religinis, politinis ar finansinis imperializmas.
6.    Taikų ir humanišką imigracijos problemų sprendimą per, tarp kitų priemonių, tarptautinį bendradarbiavimą siekiant trečiojo pasaulio šalių vystymosi ir ekonominio savarankiškumo.
7.    Stiprias šeimos rėmimo politikas, padedančias išspręsti demografinio deficito problemas Europoje ir remiančias tradicines vertybes visuomenėje.
8.    Skirtingumo, kylančio iš mūsų identitetų, tradicijų, kalbų ir vietinių kultūrų įvairovės, išsaugojimą.
9.    Vieningą Europiečių kovą prieš socialinį smukdymą ir destruktyvius globalizmo efektus.


Strasbūras, rugsėjo 15, 2009