Paremkite mus nemokamai vienu procentu savo pajamų mokesčio Spausdinti
Šeštadienis, 24 Kovas 2012 14:14

Mieli  partijos nariai ir rėmėjai, pasinaudokite teise skirti 1 % pajamų mokesčio Lietuvos centro partijai

Informuojame, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai 1 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gali skirti politinei organizacijai paremti. Gyventojas, nusprendęs paremti politinę partiją Lietuvos centro partiją, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) turi pateikti prašymą (VMI forma FR0512(2)) pervesti vieną procentą pajamų mokesčio politinei partijai.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  1. Pageidaujant jau šiais, 2017 metais, skirti politinei partijai vieną procentą pajamų mokesčio, sumokėto (išskaičiuoto) nuo 2016 m. gautų pajamų, prašymą būtina pateikti VMI ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1d.
  2. Partijoms skirtas 1 proc. nuo GPM yra papildomas prie jau eilę metų galiojančio 2 proc. nuo GMP pelno nesiekiančioms organizacijoms remti.

Būdai pateikti prašymo, skirti 1 % politinei partijai pajamų mokesčio, formą FR0512(02):


Pirmasis būdas

Naudojant elektroninę bankininkystę, t.y. elektroniniu būdu pildyti ir teikti VMI.

Antrasis būdas

Pristatant tiesiogiai į VMI arba išsiunčiant paštu:

1) Formą  pildyti kompiuteriu -- atsisiųskite iš VMI internetinio puslapio formą FR0512(02), kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai ar paštu (tiems, kas nesinaudoja elektronine bankininkyste).

2) Prašymą pildyti ranka -- prašymo formą FR0512(02) užpildyti ranka galima gavus jos popierinį blanką iš VMI. Juos galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai (kas nesinaudoja kompiuteriu).

Svarbu: forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Svarbu: jau nebegalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis.PRIDEDAMA: FR0512(02) formos užpildymo pavyzdys.

Laukelių pildymo ypatumai:

Laukeliuose 1, 2, 3V, 3P, 4 - pildoma asmeninė informacija.

Laukelyje 5 - mokestinis laikotarpis t.y. praiti metai - 2016 m.

Laukelyje 7S - teikiant paramą partijai uždedamas „kryžiukas“ (pildant ranka) arba
jis automatiškai užsideda, pildant kompiuteriu.

Laukelyje E1 - Gavėjo tipas - teikiant paramą partijai pasirenkama „1“.

Laukelyje E2 - Gavėjo identifikacijos numeris (kodas) - rašomas LCP įmonės kodas: 195725380.

Laukelyje E3 - Mokesčio dalies paskirtis - rašoma kokiam tikslui skiriama parama - bendriniu atveju „Partijos veiklai“ arba galite konkrečiai įvardinti kokio skyriaus veiklai skiriate paramą, pvz. „Vilniaus skyriui“.

Laukelyje E4 - Mokesčio dalies dydis procentais - rašoma 1.00 (pagal įstatymą galima skistyti paramą kelioms politinėms organizacijoms).

Laukelyje E5 - Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - čia galima pažymėti keliems metams skiriate (galima ne ilgiau kaip 5 metams). Jei po kiek laiko pakeistumėte savo sprendimą, galios paskutinė VMI pateikta forma.

Pastaba: naudojant tą pačią formą, tik E1 pasirinkus gavėjo tipą „2“ , Jūs tuo pačiu galite paremti 2 procentais nuo GMP juridinį vienetą, turintį teisę gauti paramą (ši parama taip pat gali būti skirstoma keliems gavėjams). Tai padaryta deklaruotojo patogumui, kad nereiktų pildyti kelių formų.

Primename: bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI informacijos centras trumpuoju telefonu 1882.

Iš anksto dėkojame visiems už šią paramą.