Ozolo istoriografinės įžvalgos

Vietoj pratarmės

Padienės šios mintys todėl, kad jos ateina kaip samdomi darbininkai pagelbėt svarbiausiems.

Trejetą metų svarbiausių mąstymų vežimą tįsė „Kasdienės mintys“. Ką sukaupė – tą. Dabar baigta. Dabar čia bus tik tas, ką prisikviesiu. Arba kas ateis pasisiūlyti.

Lietuva nuo šių metų vidurio – jau nebe mano valstybė, ne aš ją būsiu kūręs, ne aš už ją atsakingas. Atsakingas būsiu tik už tai, kad ji vėl atkurta būtų. Matyt, apie tai čia daugiausia ir bus.

Pradedu savo „Padienes mintis“ anksčiau, dar Nepriklausomybėj, nes gerai matau, kad mes jau valdomi. Apie tai vėl bus sunku viešai kalbėti, kaip ir anais laikais, kai stalčiun slėpiau savo „Pavienes mintis“. Užtat čia gal bus daugiau intymumo? Nes visuomeniškumą būsiu sudėjęs į „Kasdienes“?

Taigi, „Pavienės mintys“, „Kasdienės mintys“ ir „Padienės mintys“ – viso mano gyvenimo „Supratimai“ čia įžengia į baigiamąjį etapą. Kartu ir pabaigon?

2004 01 01, 23.30 R.O.

  • 2004   ( 12 Straipsniai )
  • 2005   ( 12 Straipsniai )
  • 2006   ( 12 Straipsniai )
  • 2007   ( 12 Straipsniai )
  • 2008   ( 12 Straipsniai )
  • 2009   ( 12 Straipsniai )
  • 2010   ( 12 Straipsniai )