Aktualijos
Mitingas Už tautos valią ir tiesą, prieš melą ir piktnaudžiavimą Spausdinti
Parašė Gintaras Songaila   
Trečiadienis, 27 Birželis 2012 21:41

Šiandien, birželio 27d. prie prezidentūros įvyko judėjimo „Už teisingumą“ mitingas, kuriame dalyvavo apie 200 piliečių. Mitingas buvo įvardintas „Už tautos valią ir tiesą, prieš melą ir piktnaudžiavimą“ ir buvo skirtas Tautos referendumui dėl atominės elektrinės statybos paremti.

Mitinge kalbėjo Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas, Seimo narys Antikorupcinės komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis, Jungtinio demokratinio judėjimo atstovas Algirdas Jaruševičius, Lietuvos profesinių sąjungų „Solidarumas“  pirmininkas Aldona Jašinskienė, prof. Antanas Kudzys, viešnia iš Baltarusijos visuomeninės organizacijos „Ekodom“ pirmininkė Irina Suchyj, nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ atstovas, LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius, Žaliųjų judėjimo atstovas Andrius Gaidamavičius. Mitingą vedė Seimo narys Gintaras Songaila.

Mitingo dalyviai priėmė Memorandumą  Valstybės vadovams ir Tautos atstovams, kurį ketina įteikti rytoj Prezidentei ir Seimui. Nutariamojoje memorandumo dalyje sakoma:

„ SIŪLOME aukščiausiems valstybės pareigūnams ir politikams ryžtingai pritarti Tautos referendumui dėl naujos atominės elektrinės statybos, kuris būtų surengtas kartu su Seimo rinkimais šį rudenį, REMIAME Seimo narių pastangas artimiausiu metu priimti nutarimą, kuris paskelbtų tokį Tautos referendumą, KVIEČIAME visus Tautos ir Valstybės likimui neabejingus piliečius aktyviai dalyvauti referendumo iniciatyvos įgyvendinime bei artėjančiuose Seimo rinkimuose, atgaivinant Tautos valią, atkuriant Valstybę,  atstatant joje pasitikėjimo, bendradarbiavimo ir teisingumo pamatus.“  

Rytoj pirmoje dienos pusėje Seimo darbotvarkėje numatomas balsavimas dėl nutarimo paskelbti patariamąjį referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos.

Gintaras Songaila
Parlamentinės grupės „Už teisingumą Lietuvoje“ pirmininkas

 
Romualdo Ozolo kalba mitinge prieš Visagino atominės elektrinės projektą Spausdinti
Parašė alkas.lt   
Trečiadienis, 27 Birželis 2012 18:10
 
Š.M. BIRŽELIO 27 D., TREČIADIENĮ, 12 VAL. – VISI Į MITINGĄ PRIE PREZIDENTŪROS Spausdinti
Parašė Judėjimo „Už teisingumą“ iniciatyvinė grupė   
Antradienis, 26 Birželis 2012 21:54

LR Seimo valdančioji koalicija, padedama V. Uspakich pasekėjų, birželio 21 d. priėmė
1. ATOMINĖS ELEKTRINĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMĄ
2. ĮSTATYMĄ DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ESMINIŲ TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO VISAGINO BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS PROJEKTE.

ŽINOK! 20 mlrd. litų įsipareigojimus priėmė Tavo vardu!

Visuomenės apklausos rodo: Visagino atominės elektrinės projektui pritaria vos trečdalis piliečių.
TAČIAU LR Seimo valdančioji dauguma:
1. Ignoruoja Tautos valią ir nepriklausomų ekspertų nuomonę,
2. Piktnaudžiauja nebaudžiamumu už netinkamą viešųjų finansų tvarkymą,
atkakliai bruka projektą, kurio bendra vertė yra didesnė už vienerių metų valstybės biudžeto pajamas!
3. Naudoja įvairias gudrybes vilkinant nutarimą dėl Tautos referendumo paskelbimo svarstymo.

ŽINOK! Įstatymas dėl atominės elektrinės statybos įsigalioja birželio 27 d.,
Neaišku, ar iki birželio 27 d. ĮSTATYMĄ pasirašys LR Prezidentė, kuri turi tam dešimt dienų, ar jis bus paskelbtas „Valstybės žiniose“.
Įstatymo kai kurios nuostatos įsigaliojo anksčiau, negu jį galimai pasirašys Prezidentė.

Kviečiame BIRŽELIO 27 d. 12 val. prie LR Prezidentūros, į S.Daukanto a.
PRIMINTI PREZIDENTEI
LR Konstitucijos 9 straipsnį
„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu;

LR Konstitucijos 46 straipsnį
„Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei“.

AR LEISIME SAVO VAIKAMS IR VAIKAIČIAMS UŽKRAUTI ŠIĄ SKOLŲ NAŠTĄ?
AR SUTINKATE PASTAČIUS ATOMINĘ ELEKTRIN, UŽ ELEKTRĄ MOKĖTI DVIGUBAI DAUGIAU?
AR ŽINAI, KAD TOKIO GALINGUMO REAKTORIUS LIETUVĄ GALUTINAI PRIRIŠ PRIE RUSIJOS?

Visi į mitingą – UŽ TAUTOS VALIĄ IR TEISINGUMĄ, PRIEŠ MELĄ IR PIKTNAUDŽIAVIMĄ!

 
Viešas kreipimasis į J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentę Dėl Seime svarstomo Visagino atominės elektrinės projekto Spausdinti
Parašė Gintaras Songaila   
Penktadienis, 22 Birželis 2012 09:49

Mes, Apvalaus stalo dalyviai:
-     visuomeninio judėjimo „Už Lietuvą, už teisingumą“ iniciatyvinė grupė,
-    Seimo parlamentinė grupė „Už teisingumą Lietuvoje“ bei
-    nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ atstovai,
susirūpinę dėl Seime priimamų sprendimų kokybės ir dėl galimų neigiamų pasekmių daugeliui gyvosios tautos kartų, kai priimamų sprendimų mastelis yra itin didelis,
matydami mūsų šalies politinės ir teisinės sistemos suirutę, nesugebėjimą bei atsakomybės stoką ir nebaudžiamumo dėl daugelio Nepriklausomybės laikotarpiu neskaidriai sudarytų ir nusikalstamai vykdytų stambių sandorių, kai viešieji finansai ir (ar) valstybės turtas buvo panaudoti ne bendrajam gėriui, o vien grupiniams interesams ir (ar) politinėms manipuliacijoms,
suprasdami energetinės nepriklausomybės ir saugumo svarbą ilgalaikiams nacionaliniams interesams, valstybės ir tautos gyvybingumui,
pasitikėdami tautos valia ir jos dalyvavimu, protingumo kriterijais, priimant reikšmingiausius šalies likimui sprendimus, o taip pat - piliečių sugebėjimu svarstyti svarbiausias alternatyvas ir pasirinkti geriausią kelią į energetinę nepriklausomybę bei darnią plėtrą,
atmesdami nedemokratiškus sprendimo priėmimo būdus, grupinį diktatą ir užkulisinius sandėrius, spaudimą ir šantažą, piliečių dezinformaciją ir (ar) vienpusišką informaciją bei mėginamą primesti pinigų valdžią viešųjų diskusijų erdvei,
pabrėždami, kad Visagino atominės elektrinės projektas dėl siūlomo vieno didelio galingumo  reaktoriaus pririša Lietuvos elektros energijos tinklus prie Rusijos energetinės sistemos ir tuo kelia pavojų Lietuvos energetinei nepriklausomybei, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei nacionaliniams interesams,
protestuodami dėl to, kad Seimo valdančioji dauguma nesusilaikė nuo įstatymų priėmimo dėl šios atominės elektrinės statybos ir dėl vadinamosios koncesijos sutarties sudarymo priėmimo iš valdančiosios daugumos jėgos pozicijų; ir dėl to, kad buvo „žvejojami“ korumpuotų politikos veikėjų balsai, o tai yra nusikalstama;
apgailestaudami dėl šiurkščių pažeidimų priimant aukščiau minėtus įstatymus, 

p r a š o m e:
1.    Vetuoti įstatymų, susijusių su numatoma atominės elektrinės statybą, paketą.
2.    Remiame iniciatyvą atominės elektrinės statybos klausimą spręsti visuotiniu tautos referendumu, kaip tai svarbiausiais tautai ir valstybei klausimais nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis. Siūlome seimui priimti nutarimą tokį referendumą surengti kartu su Seimo rinkimais šių metų spalio mėnesį.
3.    Tik nacionalinis susitarimas ir daugelio politinių srovių sutarimas strateginiais energetikos klausimais galės užtikrinti priimamų sprendimų tęstinumą ir apsaugos Lietuvą nuo milžiniškų materialinių ir moralinių nuostolių, nusikaltimų švaistant viešąsias lėšas bei sustiprins bendrojo gėrio kūrimo dvasią tautoje ir pasitikėjimą savimi bei savo kuriama valstybe.

 
Seimo narių grupės „Už teisingumą Lietuvoje“, judėjimo „Už teisingumą“ ir nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ spaudos konferencija Spausdinti
Parašė Susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje"   
Ketvirtadienis, 21 Birželis 2012 11:25

Pranešimas žiniasklaidai

Vakar, birželio 20 d. Seime įvyko Apvaliojo stalo, kuriame dalyvauja visuomeninio judėjimo „Už Lietuvą, už teisingumą“ iniciatyvinė grupė, parlamentinė grupė „Už teisingumą Lietuvoje“ ir nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ posėdis.

Apvaliojo stalo posėdžiai kiekvieną savaitę trečiadieniais vyksta jau kelis mėnesius. Apvalusis stalas – tai nuolatinis konsultacinis susirinkimas, skatinantis bendradarbiavimą siekiant sutelkti alternatyvą dabartinei politinei sistemai, suderinti veiksmus artėjančiuose Seimo rinkimuose, o svarbiausia – apibrėžti tikslus bei uždavinius ir atsakomybės prisiėmimo sąlygas. Apvaliojo stalo posėdžiuose dalyvauja: Arvydas Akstinavičius, Bronislovas Genzelis, Ligitas Kernagis, Darius Kuolys, Rytas Kupčinskas, Alvydas Medalinskas, Gediminas Navaitis, Audrius Nakas, Romualdas Ozolas, Naglis Puteikis, Eugenijus Skrupskelis, Gintaras Songaila, Aurelija Stancikienė, Kazimieras Uoka, Šarūnas Valentinavičius.

„Nacionalinio sąrašo“ („Lietuvos sąrašo“ ir pan. apibūdinimai) sumanymas gimė š.m. vasario 6d., kai trys nesisteminės partijos – Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga – paskelbė nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ telkimo idėją, vėliau parengė pagrindines programines gaires ir pakvietė visuomeninių judėjimų atstovus kartu formuoti bendrą sąrašą ir jo programines nuostatas. Jau kovo mėnesį šiai iniciatyvai pritarė vienuolika Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, vėliau – dvidešimt Nepriklausomybės akto signatarų.

Vakar įvykusiame Apvaliojo stalo posėdyje buvo priimtos nuostatos dėl Seime svarstomo Visagino atominės elektrinės projekto. Apvaliojo stalo dalyviai remia visuotinio tautos referendumo, sprendžiant šį klausimą, idėją ir siūlo Seimui šiuo visai tautai itin svarbiu klausimu susilaikyti nuo sprendimų iš valdančiosios daugumos jėgos pozicijų, o korumpuotų veikėjų valdomų balsų „žvejojimą“ vadina nusikaltimu. Vienas didelio galingumo atominis reaktorius pririša Lietuvą prie Rusijos energetinės sistemos, todėl neatitinka energetinės nepriklausomybės interesų. Seime numatomas priimti įstatymų paketas, susijęs su atominės elektrinės statyba, kelia didelių abejonių dėl netinkamos valstybės kontrolės numatomam procesui ir dėl teisinio, ekonominio ir technologinio aiškumo stokos.

Apvaliojo stalo nuomone, strateginių energetinių tikslų įgyvendinimo tęstinumas įmanomas tik esant nacionaliniam sutarimui, todėl posėdyje buvo pritarta Seimo narių Gedimino Navaičio ir Gintaro Songailos pasiūlymui numatomų priimti įstatymų dėl atominės elektrinės įsigaliojimą susieti su tautos referendumu šiuo klausimu, ir jį bet kuriuo atveju nukelti kitos kadencijos Seimui. Jei šiems pasiūlymams būtų nepritarta, Apvaliojo stalo nuomone, būtų pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija ir didelė žala valstybei (kiekvienam jos piliečiui) dėl numatomos atominės energetikos plėtros vykdymo, netinkamo vykdymo ar jo atsisakymo po Seimo rinkimų būtų neišvengiama.

Visuomeninio judėjimo „Už Lietuvą, už teisingumą“ atstovai: Alvydas Medalinskas, Romualdas Ozolas,
Eugenijus Skrupskelis - Apvaliojo stalo sekretorius, Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ atstovas
Gintaras Songaila - Seimo parlamentinės grupės „Už teisingumą Lietuvoje“ pirmininkas, „Apvaliojo stalo“ posėdžio primininkas

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 10 iš 24