Aktualijos
Jau beveik 17 000 piliečių kreipėsi į Lietuvos valdžią reikalaudami ginti valstybinę kalbą ir Lietuvos teritorinį vientisumą, parašų rinkimas tęsiasi Spausdinti
Parašė Rytas Kupčinskas   
Antradienis, 19 Kovas 2013 18:58

Šiandien, kovo 19 dieną, 9.30 val. grupė visuomenės veikėjų  įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentei 16 510 (šešiolika tūkstančių penkių šimtų dešimties) Lietuvos Respublikos piliečių pasirašytą kreipimąsi į Lietuvos vadovybę dėl „Reikalavimo ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą“.  Tiek piliečių jau pasirašė kreipimąsi iki kovo 15d. Tačiau parašų rinkimo akcija dar neatslūgsta. Kitus parašus numatoma šalies vadovei įteikti vėliau.
10.30 val.  šis kreipimasis bus įteiktas taip pat ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, o 11 val. ir Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui.
Į Prezidentūrą perduoti šio dokumento atvyko: istorikai akademikas Antanas Tyla, dr. Romas Batūra, rašytojas, dramaturgas, vertėjas Eugenijus Ignatavičius, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, kalbininkas hab. dr. Kazimieras Garšva, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkės pavaduotoja, Sąjūdžio tarybos narė Nijolė Balčiūnienė.
Prie Prezidentūros visuomenės atstovus pasitiko Laisvės kovotojų sąjūdžio nariai su plakatais, raginančiais šalies Prezidentę ginti Lietuvių valstybinę kalbą,  Lietuvos valstybės teritorinį vientisumą bei Konstituciją.
Prezidentei įteiktame kreipimesi reikalaujama, kad  Lietuvos valdžia nepažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Valstybinės kalbos įstatymo, kad nebūtų iškraipomi autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžiai bei įteisinami gatvių pavadinimai nevalstybine kalba, kita polonizuotų ar suslavintų formų viešoji rašyba. Pasisakoma prieš antikonstitucinius siekius Lietuvos Respublikos piliečių vardus ir pavardes dokumentuose rašyti nevalstybine kalba. Reikalaujama neatsisakyti valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo bendrojo ugdymo mokyklose, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje :tvirtinto lietuvių kalbos valstybinio statuso nepaversti Lietuvos ir Lenkijos derybų objektu. Protestuojama prieš vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, kuri susaisto juos lojalumo ryšiais su Lenkija.
Lietuvos vadovybė raginama pareikalauti iš Lenkijos, kad būtų nutrauktas Lenkijos politikų vykdomas Lietuvos šmeižimas ir Lenkijos valdžios veiksmai, skatinantys Lietuvos lenkų tautinę bendriją pažeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.
Lietuvos vadovybė raginama siekti, kad Lenkija pripažintų prieškarinę rytų Lietuvos okupaciją ir atsiprašytų Lietuvos už vykdytą prievartinę polonizaciją. Kreipimosi autoriai pabrėžia, kad tik pripažinus prieškarinius konfliktus ir jų pasekmes  galima tikėtis pasitikėjimo dvišaliuose santykiuose tarp valstybių.
Kreipimasis „Reikalavimas ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorijos vientisumą“ ir Lietuvos piliečių parašų rinkimo iniciatyva buvo paskelbti vasario 6 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvykusios spaudos konferencijos „Kai kurie Vyriausybės programos aspektai ir tautos lūkesčiai“ metu.
Konferencijos dalyviai „Vilnijos“ draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos atstovas Kasparas Genzbigelis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, Seimo narys Rytas Kupčinskas, Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Vaclovas Patackas, Seimo narys Vytautas Juozapaitis tuomet atkreipė visuomenės dėmesį į tai, kad kai kurie šios Vyriausybės  programos siekiai, suformuluoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos reikalavimu, akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Kreipimosi iniciatoriai skelbia, kad parašų rinkimas bus tęsiamas iki Seimo posėdžių pavasario sesijos pabaigos. Pasirašyti kreipimąsi galima ir internetu: http://peticijos.lt/visos/71086

Kreipimosi tekstas.

Iniciatyvinės grupės vardu - Seimo narys Rytas Kupčinskas

 
R. Ozolas: padarytas pirmas tautos pasipriešinimo fronto žingsnis Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Antradienis, 12 Kovas 2013 12:32

Tai, kad į Kovo 11-osios eitynes susirinko gausus būrys žmonių, nors leidimas joms nebuvo duotas, liudija, kad padarytas pirmasis tautos pasipriešinimo fronto žingsnis, konstatuoja Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas Romualdas Ozolas.

"Ką norėjo, tą ir gavo. Taip ir bus ateityje", - įvykusias eitynes sostinėje naujienų agentūrai ELTA apibūdino R. Ozolas. Jo vertinimu, bet kokie draudimai duoda tik tokius rezultatus, kokius išvydome pirmadienį. "Kvailių veiksmai gimdo protingus sprendimus. Nieko nepadarysi. Tauta yra protingesnė už bet kokį ją suniekinti, iškvailinti bandantį žmogų, kuris visiškai nesuvokia tikrovės", - kalbėjo filosofas. Jis pridūrė, kad Kovo 11-osios eitynės, nors jų oficialiai pagrindinėse miesto gatvėse rengti neleista, liudija apie lūžį pačioje visuomenėje. "Mano galva, čia įvyko lūžis, visuomenė pamatė, kad taikstytis su tuo, kas bandoma primesti iš valdžios, yra neįmanoma. Šiandien tai jau sakiau aikštėje kalbėdamas, padarytas pirmas tautos pasipriešinimo fronto žingsnis", - samprotavo Nepriklausomybės Akto signataras. Pasak jo, bus taip pat kaip 1970-aisiais metais, kai vyko įvairios akcijos, veikė įvairūs "pasipriešinimo židinėliai". "Galų gale įvyks galutinis lūžis kaip 1990-aisiais", - prognozavo R. Ozolas.

ELTA jau skelbė, kad Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - patriotiškai nusiteikęs jaunimas tradiciškai paminėjo eitynėmis. Pirmadienio popietę nešini Lietuvos vėliavomis daugiau kaip tūkstantis žmonių pajudėjo nuo Vilniaus Katedros aikštės. Eitynių dalyviai, kurių buvo apie 1,5 tūkst., nužygiavo Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės, kur surengtas trumpas mitingas ir sugiedotas Lietuvos himnas. Pirminiais policijos duomenimis, per eitynės sulaikyti 5 asmenys - visi jie dėl buvimo neblaivūs viešojoje erdvėje. Renginyje budėjo apie 300 policijos pareigūnų. Leidimo eitynes rengti prašyta Gedimino prospektu ar Pilies gatve, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė leido žygiuoti tik Upės gatvėje.

ELTA

 
Visuomeninių organizacijų susivienijimo Apskritojo stalo pareiškimas Spausdinti
Parašė Apskritojo stalo vardu – Romualdas Ozolas   
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2013 16:55

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) atstovams Lietuvos Respublikos Vyriausybėje nuolat keliant su Vyriausybės vykdoma politika nederintas iniciatyvas, nepagrįstus reikalavimus, nevykdant Vyriausybės programos ir grasinant pasitraukti iš valdančiosios koalicijos, kyla klausimas ne tik dėl LLRA atstovų Vyriausybėj kaip koalicijos partnerių patikimumo, bet ir visos organizacijos lojalumo Lietuvos valstybei. Ypač susirūpinimą kelia tai, kad LLRA savo destruktyvias akcijas derina su gretimos valstybės aukščiausio lygmens vadovais, kurių veiksmai taip pat nedemonstruoja draugiškumo Lietuvos valstybei ir skatina LLRA vadovų agresyvumą.
Visuomeninių organizacijų Apskritasis stalas, išnagrinėjęs šiuos faktus ir aplinkybes, laikosi nuomonės, kad Ministras Pirmininkas galėtų pats pasiūlyti LLRA pasitraukti iš valdančiosios daugumos. Lietuva dėl to nieko neprarastų, o Vyriausybės veikla galėtų būti kur kas labiau konsoliduota.

 
Protesto akcija Ukrainos prezidento vizito į Lietuvą proga Spausdinti
Parašė Visuomeninių organizacijų susivienijimas „Apskritasis stalas“   
Antradienis, 05 Vasaris 2013 19:15

Visuomeninių organizacijų susivienijimo „Apskritasis stalas“, visuomeninio judėjimo „Už teisingumą“ iniciatyvinės grupės nariai kartu su Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariais, Nepriklausomybės Akto signatarais, ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje nariais imasi iniciatyvos š.m. vasario 6 d. surengti protesto akciją-piketą Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus vizito į Lietuvą proga.
Akcijos metu bus išsakytas požiūris į  dabartinės Ukrainos vadovybės  politiką demokratijos ir teisingumo atžvilgiu, kai susidorojama  su demokratine opozicija, laisva spauda, į kalėjimus sodinami tie, kas kovoja su korupcija, o užsienio politika paverčiama šio klano interesų išraiška, šantažuojant demokratinę bendruomenę, kad, jeigu Jūs, Europa, netenkinsite mūsų įgeidžių, tai mes savo biznio interesus Ukrainos valstybės sąskaita eisime spręsti kartu su Maskva.
Kviečiame prie protesto akcijos prisidėti ir kitų visuomeninių bei politinių organizacijų atstovus, kuriems irgi nepriimtina tai, ką V. Janukovičius ir jo klanas daro su Ukrainos valstybe. 
Remiantis Lietuvos įstatymais, kiekviena iš tokių organizacijų gali ateiti su savo atributika, plakatais ir sudaryti savo piketą, būrelį iki 9 žmonių. Tada tokiam piketui leidimo nereikia.  Esame, kaip ir ankstesnių mūsų renginių metu pasirengę bendradarbiauti su Lietuvos teisėsaugos pareigūnais, užtikrinant tvarką.
Piketus surengsime dviejose Vilniaus vietose, kur su Lietuvos vadovais susitiks V. Janukovičius
12.00 -14.30 val. -  prie Prezidento rūmų Daukanto aikštėje.
15-17 val. – prie Seimo rūmų Nepriklausomybės aikštėje
Būdami už teisingumą Lietuvoje, esame už teisingumą ir Ukrainoje, su kuria Lietuvą sieja ilgaamžiai draugiški santykiai, paremti abipusės pagarbos ir pagalbos mūsų tautoms ir siekiams principais. Ukrainiečių tauta kartu su lietuvių tauta gali įsijungti kartu ir Europos tautų bendruomenę. Šiuos žingsnius pasiryžę palaikyti bei paremti.

Smulkesnė informacija apie protesto akciją:  tel. 8620 87806

 
Prašymas Vilniaus merui Artūrui Zuokui Spausdinti
Parašė Lietuvos Centro partijos Vilniaus skyrius   
Penktadienis, 25 Sausis 2013 18:10

Masinės informacijos priemonėse pasirodė informacija (Delfi.lt, Ekonomika.lt, Lrytas.lt ir kt.), jog Vilniaus miesto taryba apsvarstė naujų transporto rūšių Vilniaus mieste koncepciją ir 26 miesto tarybos nariai jau balsavo „UŽ“ palaikydami Tramvajaus koncepciją. Todėl, atsižvelgiant į šiuos miesto tarybos veiksmus, kreipiamės į Jus prašydami atsakyti į mums rūpimus klausimus.
Minėti savivaldybės veiksmai kelia įtarimą ar Jūsų vadovaujama Vilniaus miesto taryba nusistatydama savo veiklos kryptis ir darbo prioritetus juose nesumaišote viešųjų ir privačių interesų ir ar taryba nėra praradusi realybės jausmo? Mieste katastrofiškai trūksta vaikų darželių, mūsų vaikams tenka žaisti dulkėtuose kiemuose. XXI a. antrąjame dešimtmetyje dalis miestiečių gyvena namuose, kuriuose nėra kanalizacijų ar vidaus vandentiekio, mieste nebeliko nei vienos viešosios pirties. Ženkli dalis gatvių nepadengtos asfalto danga, kasdien tenka važinėti duobėtomis miesto gatvėmis, o daugiabučių kiemuose visiška automobilių statymo anarchija. Miestas paskandintas skolose – kas ir kada tuo susirūpins?
Savivaldybė ketina Vilniaus mieste atsisakyti ekologiškai švaraus ir netriukšmingo troleibusų transporto, jį keičiant į kitą ekologiškai švarų transportą – tramvajų? Ar ne pigiau būtų atnaujinti jau veikiantį Troleibusų parką ar investuoti į biokuru varomų autobusų parko augimą?
Vien Tramvajaus projekto „parengiamieji darbai“ Vilniaus miesto gyventojams kainuos daugiau nei 30 mln. litų? Ar ne verčiau būtų šiuos pinigus skirti aukščiau minėtoms problemoms spręsti. Ar galite patvirtinti / paneigti, jog šiuo 30 mln. litų išvaistymu šis projektas nesibaigs?
Prašome Jūsų atsakyti ir į kitus mums kylančius klausimus. Kiek kainuos planuojamos pirmosios ("Stotis - Santariškės") tramvajaus linijos statyba, važiavimo bilietas šiuo maršrutu ir per kiek laiko šis projektas turi atsipirkti?
Iš kur miestas ketina gauti pinigų tramvajaus linijų statybai, kai jo biudžetas jau yra praskolintas?. Jeigu visgi ketinama dar skolintis, tai iš kur ir kokiomis sąlygomis tai bus daroma? Ar tramvajaus „verslo planas“ bus apdraustas ir kas tokiu atveju atsakys, jei jis pasirodys nerentabilus? Kiek lėšų planuojama skirti tramvajaus projektui, nes matomai jis neapsiribos tik vienos linijos statyba?
Atkreipiame dėmesį ir į politinius aspektus: ar Jūs ir Jūsų vadovaujama taryba apskritai turi rinkėjų mandatą vykdyti tokį brangiai kainuojantį projektą kaip tramvajaus statyba? Toks klausimas kyla dėl to, kad nei jūsų, nei kitų savivaldybės politinių partijų savivaldos rinkimų programose 2011m. kalbos apie tokį projektą nėra, o pažadai: mieste atpiginti šildymą 20 proc, priartinti valdžią prie žmogaus, 6000 litų atlyginimas ir kt. išvirto į miesto seniūnijų sunaikinimą ir nedarbo augimą.
Laukiame išsamių ir argumentuotų atsakymų.

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 6 iš 25