Aktualijos
Dėl Tikrųjų suomių laimėjimo rinkimuose Spausdinti
Ketvirtadienis, 14 Balandis 2011 00:00

Suomijos nacionalistų partijos Tikrieji suomiai laimėjimas, parlamento rinkimuose iš 200 gavus 39 mandatus, yra reiškinys, rodantis visos Europos procesą, jau anksčiau pradėjusį ryškėti Austrijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje ir kitose šalyse – posūkį nuo kosmopolitizmo į nacionalizmą, kurio taip baiminasi visi „bendrų Europos namų“ statytojai pradedant kraštutiniais liberalais, baigiant radikaliais socialistais. Jų nelaimei ir nepasitenkinimui, procesas yra neišvengiamas, nes kapitalizmo globalistinė fazė, kurios skiriamasis bruožas buvo sienų nepripažįstančio pelno siautėjimas, atsitrenkė į resursų ribas ir baigėsi pasauline finansine krize. Atėjo metas sukurti naują kapitalo diktato leistinumo kodeksą, o jį sudaryti būtų galima, jeigu politikos vairą iš kosmopolitinės oligarchijos perimtų pasaulio demokratinę tvarką apginti galintys globalizmo kritikai. Suomių nacionalistų išskirtinė svarba Europai ir pasauliui yra ta, kad, parlamente balsuodami prieš pinigų skyrimą tinginiaujančioms Europos visuomenėms, jie gali sukliudyti Europos Sąjungos viršūnėms priimti tokį tautų skurdinimą įteisinantį susitarimą.

Lietuvos padėtis šiame kontekste gana kontraversiška. Mums skiriamos tam tikros lėšos iš ES biudžeto, dalis emigravusių Lietuvos piliečių naudojasi kitų tautų dabar sukurtos socialinės saugos privilegijomis. Tačiau nepalaikyti suomių balsavimo prieš papildomas išmokas bankrutuojančioms šalims reikštų mūsų atsisakymą priešintis tolesniam Europos Sąjungos unifikavimui, kuris reiškia tolesnį mūsų skurdinimą ir neišvengiamą valstybės bankrotą.

Kol Lietuva nepradės gaminti normaliam lietuvių gyvenimui garantuoti būtinos pridėtinės vertės, niekas iš esmės nesispręs nei dabar, nei ateityje. Mes, kaip ir pirmieji tam pasiryžę suomiai, turime vėl susitelkti savo nuosavam ekonominiam gyvenimui, o ne jį niveliuoti, „verždamiesi diržus“ dėl euro, taip išvarydami darbingiausius bei kūrybingiausius žmones, galinčius kurti tą mums taip reikalingą pridėtinę vertę.
Tikrųjų suomių laimėjimas parlamento rinkimuose rodo, kad suomių tauta kur kas giliau ir esmingiau supranta savo gyvenimo Europos Sąjungoje ir apskritai šiuolaikiniame pasaulyje specifiką bei ypatybes. Žinoma, tą supratimą jie ugdėsi ir 1939 metų kare prieš TSRS, kai mes pasidavėm be šūvio, ugdosi ir dabar, ne išbėgiodami į užsienius, ne užleisdami rinkimus tautinėms bendruomenėms, o dirbdami savo šalyje, protestuodami ir pagaliau išrinkdami tuos, kurie, keisdami nacionalinę tvarką geresne, įgyja galimybes daryti geresnę tvarką ir Europoje. Viso to mums dar teks išmokti. Tačiau pavyzdys yra, ir jis įkvepia.

Lietuvos centro partija reiškia pasitenkinimą dėl Tikrųjų suomių laimėto demokratijos taikaus gynimo mūšio, kovos dėl tautų, o ne monopolijų, perspektyvų ir linki sėkmingų praktinės veiklos žingsnių.

 
Kas su kuo ir dėl ko turėtų susitaikyti? Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Antradienis, 12 Balandis 2011 12:59

Atviras laiškas pasirašiusiems kreipimąsi „Kaip galėsime švęsti Velykas pirma nesusitaikę su broliais?“ 

Su kankinančiu gėdos ir pasibjaurėjimo jausmu matome, kaip Lietuvoje diena iš dienos išduodami ir parduodami lietuvių kultūros ir civilizacijos pamatai ir principai – sąžinė, ištikimybė, žodžio ir veiksmo vienybė, pasiaukojimas ir atsakomybė. Kas buvo padaryta didaus, buvo nuveikta laikantis šių dorybių. Būtent jos apgynė Lietuvą ir lietuvius, formavo istorinį Europos veidą.
Apie kokią Europos civilizaciją kalbate, tapatindami ją su išminties ir pakantumo, nuolankumo ir artimo meilės dorybėmis, intelektualais save laikantieji? Kada ir kur Europa jomis vadovavosi? Jos Europos vardu lietuviams buvo brukamos Lenkijos katalikų bažnyčios, klasta ir agresyvumu palenkiančios politinę didžiūniją.
Nelaimingoji mūsų tautos istorija per egoistinės sanglaudos su lenkų karalyste laikotarpį nėra „prarastieji amžiai“ – tai viso labo lietuvių didžiūnijos nutautinimo ir nutautėjimo metas, kurio esmės jūs nenorite pripažinti gal kaip tik dėl to, kad savo raginimais taikytis su mūsų valstybę niekinančiais ir naikinančiais „broliais“ jūs siūlote pratęsti ir šiais laikais.
Kas šmeižia ir niekina mūsų istorijos kelią nuo antikos iki naujausių laikų? Negi jums reikia priminti lietuvių vaidmens Žalgirio mūšyje bylą, kuri prasidėjo su Dlugošu ir tęsiasi iki šių dienų? Kodėl Lenkijos 1791 metų konstitucija ir šiandien slepiama po Gegužės 3-iosios konstitucijos vardu? Kas 1989 metais kūrė raudonąją autonomiją Vilniaus krašte, o 1990 m. kovo 11-ąją nebalsavo už Lietuvos valstybės atkūrimą? Ką reiškia Lietuvos piliečiams išduodamos Lenko kortos įsipareigojimas būti ištikimais Lenkijos valstybei – eilinę niekingą klastą ar šiuolaikinį Liublino unijos variantą? Kodėl jūs niekinate Kovo 11-osios eitynes, o nė žodžiu niekada neužsimenate apie Armijos krajovos veteranų ir jų įpėdinių debošus kur nors Vilnijoje arba prieš porą trejetą metų iš Lenkijos atvežto gaivalo manifestacijas Vilniuje?
Galima tik stebėtis, ką vapa rinkimų į savivaldybes rezultatų supančioti mūsų politikai, girdėdami vieno Lietuvos europarlamentaro išpuolius prieš Lietuvos valstybę, jos Konstituciją ir tautinį lietuvių orumą.
Tačiau jums, intelektualais save vadinantiems, dėl valdžios gramų ar kilogramų derėtis nereikia! Jūs tarsi ir laisvi žmonės! Tai kas jus ragina ar skatina rašyti servilistinius laiškelius, pridengtus blyškiais „krikščioniškosios civilizacijos želmenėliais“? Anų laikų jėzuitines tradicijas Lietuvoje pratęsti norintieji? Lietuviškoji naivybė? Ar tiesiog baimė vis stiprėjant visokiausio pobūdžio spaudimams, grasinantiems Lietuvą vėl paversti draudimų kultūros totalybe? Tai jūs laikote intelektualų priederme?
Kelias iš šiandien Lietuvai primestos situacijos yra. Jis vienintelis: atimti iš Lietuvą paniekinusio, apšmeižusio ir jos Konstitucijai nusižengusio lenkų tautybės Lietuvos piliečio jo lietuviškąją pilietybę ir su lenkų bendruomene Lietuvoje pradėti kalbas Lietuvos įstatymų kalba, o su Lenkija – normalų jau esančių susitarimų ir įsipareigojimų abipusį vykdymą. Kaip lygių partnerių, o ne vasalų, kurie turėtų atsiprašyti dėl to, kad jie buvo įžeisti. 

 

                                                                              Romualdas Ozolas
                                                                                   Nepriklausomybės Akto signataras 
Lietuvos centro partijos garbės pirmininkas

 
Dėl V. Tomaševskio antivalstybinės veiklos Spausdinti
Pirmadienis, 11 Balandis 2011 09:17

Viešas europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio pareiškimas dienraštyje „Respublika“ lenkų ir lietuvių tautinių santykių klausimais, dėl savo šovinistinių tendencijų sukėlęs stiprią reakciją Lietuvos visuomenėje, kvalifikuotinas kaip nacionalinės nesantaikos kurstymas.
Lietuvos centro partija kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos piliečio V. Tomaševskio įvykdytos vienos svarbiausių Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų pažeidimo.
Reikšdama viltį, kad šis precedento neturintis atvejis Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje susilauks kuo rimčiausio dėmesio ir kruopščiausio tyrimo, Lietuvos centro partija apgailestauja, kad V. Tomaševskio veiksmai nesusilaukė adekvataus politinio vertinimo nei Seime, nei Vyriausybėje.

Lietuvos centro partija

 
Lietuva vykdė lenkų etnocidą? Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Pirmadienis, 21 Kovas 2011 22:46

Lietuvą pasiekė Lenkijos Kresų organizacijų federacijos Kreipimasis į brolius lietuvius. Šis Lietuvos nepriklausomybės 93-iųjų metinių proga 2011 m. rašytas tekstas yra ne tik visuomeninių organizacijų, bet ir jas remiančių Lenkijos valstybės institucijų bei Lenkijos politinės valdžios pažiūrų dokumentas.
Kai kas į tokių organizacijų, kaip Kresų organizacijų federacija, aktus žiūri kaip į „niekinius tekstus“. Galima, žinoma, numoti ranka ir į šį „brolišką“ laišką, įrodinėjantį Vasario 16-osios Akto pragaištingumą ir lenkams, ir lietuviams, šmeižiantį Lietuvą ir galų gale apkaltinantį mūsų valstybę, kaip vykdančią etnocidą. Dėmesio galima būtų nekreipti dėl to, kad kaltinimai pernelyg absurdiški. Deja, Kreipimesi išdėstytos pretenzijos tolydžio tampa Lenkijos valstybine politika – Lenkijos piktnaudžiavimas Lietuvos strateginės partnerės pozicija, diktuojant sąlygas dėl Lietuvos lenkų gyvenimo būdo ir sąlygų, šiandien visiems akivaizdus.
Nors Lietuvos veiksmai dėl Lenkijos politikų reikalavimų pastaruoju metu vis labiau atitinka Lietuvos orumą ir nacionalinius interesus, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir ypač jo pirmininko Emanuelio Zingerio veiksmai kelia didelį nerimą – jie pernelyg atitinka Lenkijos Kresų organizacijų federacijos kreipimosi nuostatas.        
Skelbdami šį dokumentą, tikimės išsamios jo analizės tiek juridinių, tiek politinių pasekmių požiūriu ir diskusijos dėl jų galimo poveikio Lietuvos šiandieninės politikos bei santykių su Lenkija apsektais.

Romualdas Ozolas Nepriklausomybės Akto signataras

 

Kresų organizacijų federacija

Varšuva, Krakowskie Przedmiescie 64
Adresas korespondencijai : dr. Tomir Soltan, Varšuva, Zwirki i Wigury 57 m. 8, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Kreipimasis į brolius lietuvius Per LR ambasadorę gerbiamą Loretą Zakarevičienę

Skaityti daugiau...
 
Keletas pastabų apie savivaldos rinkimus Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Pirmadienis, 14 Kovas 2011 18:07

2011 metų savivaldybių tarybų rinkimus galima vertinti kaip bandymą perstruktūrizuoti ir naujai sugrupuoti rinkėjų pasirinkimus. Destabilizuojančiu veiksniu turėjo būti save iškėlę kandidatai ir jų koalicijos.  Bandymas nepavyko: save iškėlę kandidatai surinko 18 mandatų, koalicijos – 108. Užribiuose liko ir naujai kurtos partijos – Krikščionys, Liaudies partija ir kitos panašios.
 Naujomis sąlygomis pasinaudoti sugebėjo tik A. Zuokas ir V. Tomaševskis – asmenys, ne tik nuolat buvę viešojoje erdvėje, bet ir disponavę milžiniškomis rinkiminėmis lėšomis.
 Taigi, rinkėjų pasirinkimai liko pakankamai aiškiai per praėjusias kadencijas suformuoti. Tai patvirtina du faktai: labai nežymūs konservatorių praradimai per visą Lietuvą ir centristų – Varėnoj, nors puolimai prieš konservatorius visoj Lietuvoj, o prieš centristus Varėnoj buvo – galima sakyti – visuotiniai ir bendru frontu.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis212223242526SekantisPabaiga»

Puslapis 21 iš 26