LCP Valdybos sprendimas dėl narystės stabdymo Spausdinti
Parašė Redaktorius   
Šeštadienis, 08 Gruodis 2018 14:42

 

Lietuvos centro partijos valdyba

SPRENDIMAS

2018-12-08

Lietuvos  centro partijos valdyba vadovaudamasi Lietuvos centro partijos įstatų XI skyriaus 7. 9  punkte jai priskirtomis kompetencijomis.

1. Nuo 2018-12-08 d., sustabdyti Liudo Vedeckio  narystę Lietuvos centro partijoje vadovaujantis Įstatų III skyriaus 11. 1 ir  12.1 punktais;

2. Nuo 2018-12-08 d., sustabdyti Rimanto Jaruškevičiaus narystę Lietuvos centro partijoje vadovaujantis Įstatų III skyriaus 11. 1 ir  12.1 punktais;

3. Informuoti Etikos komisiją apie 1 ir 2 punktuose nurodytų asmenų narystės partijoje sustabdymą.

4. Informuoti elektroninių ryšių priemonėmis 1 ir 2 punktuose nurodytus asmenis  apie jų narystės partijoje sustabdymą.

5. Šį sprendimą viešai paskelbti partijos tinklalapyje internete

Lietuvos centro partijos valdyba