LCP Valdybos sprendimas dėl narystės stabdymo Spausdinti
Parašė Redaktorius   
Pirmadienis, 15 Spalis 2018 06:38

Lietuvos centro partijos valdyba

SPRENDIMAS

2018-10-15

Lietuvos centro partijos valdyba vadovaudamasi Lietuvos centro partijos įstatų XI skyriaus 7 punkte jai priskirtomis kompetencijomis.

Už nuolatinius partijos kolegų įžeidinėjimus,  elementarios etikos nesilaikymą,  nusprendžia:

1. Nuo 2018-10-15 sustabdyti Zigmanto Grikšelio narystę Lietuvos centro partijoje vadovaujantis Įstatų III skyriaus 12.1 punktu;

2. Informuoti Etikos komisiją apie 1 ir 2 punktuose nurodyto asmens narystės partijoje sustabdymą.

3. Informuoti elektroninių ryšių priemonėmis 1 ir 2 punktuose nurodytus asmenis  apie jo narystės partijoje sustabdymą.

4. Šį sprendimą viešai paskelbti partijos tinklalapyje internete


Lietuvos centro partijos valdyba