LCP Tarybos nutarimas dėl partijos rinkiminių išlaidų Spausdinti
Trečiadienis, 10 Gruodis 2014 17:08

LCP tarybos 2014-11-29 (Elektrėnuose) nutarimas

Dėl partijos išlaidų kontrolės

2015 metais įvyks rinkimai į miestų savivaldybės tarybas. Lietuvos centro partija negauna valstybės biudžeto asignavimų. Partijos pagrindinės pajamos yra nario mokestis ir gaunamas 1 proc. surinkto gyventojų pajamų mokesčio. Kitų galimų pajamų partija negaunama.

Politinės kompanijos laikotarpiu (Savivaldybės, LR Seimo, ES parlamento rinkimų metu) gaunamos aukos, panaudojamos rinkimų kompanijai, t.y. apmokamos sąskaitos už rinkiminę agitaciją.

LCP Tarybos posėdyje nutarta, kad partijos deleguojami kandidatai pirkdami paslaugas ar prekes susijusias su rinkimine kompanija, pirmiausiai pasirūpina, kad į partijos rinkiminę a/s būtų įnešti pinigai reikalingi apmokėti sąskaitas. Tai turi būti asmeninė piniginė kandidato auka partijai, skirta konkrečiai paslaugai apmokėti. Partijos atsakingi asmenys, privalo kontroliuoti, kad kandidato aukos būtų naudojamos griežtai pagal paskirtį. Gautos aukos kuriose nėra nurodyta konkreti paskirtis, naudojamos bendrai partijos įvaizdžio ir informacijos sklaidai apmokėti. Aukos negali viršyti įstatymo leidžiamų, už tai atsakingas partijos iždininkas. Už sąskaitų apmokėjimus, pinigų apyvartas, pajamas-išlaidas, jų kontrolę atsakinga LCP Valdyba. Be valdybos sutikimo-derinimo negali būti išsirašomos ir apmokamos jokios rinkiminės  sąskaitos. Rinkimų laikotarpiu sudaromos sutartys turi būti derinamos LCP Taryboje. Būtinas daugumos  tarybos narių pritarimas.  Kandidatas pirkdamas paslaugas ar prekes, pas tiekėją išsirašo  užsakymo-sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Sąskaitos kurios išrašytos partijos vardu, nesuderinus su atsakingais partijos asmenimis, nėra sudaryta paslaugų, prekių pirkimo sutartis, laikomos negaliojančios ir negali būti apmokamos.