VALDŽIOMS – VISUOMENĖS KONTROLĘ ! Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Sekmadienis, 07 Spalis 2012 11:27

Romualdo Ozolo kalba visuomeninio judėjimo “Už Teisingumą Lietuvoje“ mitinge Nepriklausomybės aikštėje 2012 m. spalio 6d.

Sveiki, drasiausieji iš drasiųjų!
Susirinkom neramių orų ir rinkimų metu, tačiau ne apie juos čia bus kalba. Susirinkom apsitarti ir pasitarti, kaip gyvensim po rinkimų, kai įvertinsim paramento naujas politines pajėgas ir naują vyriausybę, kam dirbti jie nusiteikę – mums, ar sau.
Klausėm savęs: ar ne per anksti čia rinktis?
Ne, ne anksti.
Būdavo: išsirenkam ir paliekam savo atstovus vienus pačius žaisti savo naktinių mokesčių reikėjimo, ar ministrų portfelių partinių dalybų.
To nebebus, nes to neturi būti. Pažadų vykdymo kontrolė nuo pirmos dienos! Visuomeninė pažadų vykdymo kontrolė!
Ar turim mes tokios kontrolės svertus? Turim. Tai yra svarbiausia žinia, kurią  noriu pranešti. Judėjimas “Už Teisingumą Lietuvoje”, į aikštes įšėjęs šių metų pavasarį, suformavo du reikšmingus mūsų visuomeninio gyvenimo faktus: Judėjimo “Už Teisingumą Lietuvoje” Apskritąjį stalą ir politinį susivienijimą “Už Lietuvą Lietuvoje”, rinkimams į Seimą sujungusį keturias politines partijas. Gaila, kad nepavyko suformuoti alternatyvos valdančiajai politinei sistemai, kaip vieningo Nacionalinio fronto, nes “Drąsos kelias apsisprendė eiti atskirai, o laisvieji menininkai išsisklaidė po vienmandates. Tačiau  Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” liko atstovauti mūsų judėjimo politiką taip, kaip ji buvo suformuluota iš pat pradžių: korupcija yra pati baisiausia Lietuvos liga ir ta liga turi būti įveikta bendrais politikų ir visuomenės veiksmais. Korupcijai – kryžius, kaip sako va ten jau stovintis kryžius. Dėkojam vyrams, taip vaizdžiai pasakiusiems.
Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” yra judėjimo “Už Teisingumą” pasiuntinys į Seimą, politinis mūsų atstovas Seime, ir kuo daugiau mandatų jis turės parlamente, tuo veiksmingiau galėsime daryti pokyčius, susitardami dėl bendrų veiksmų mųsų Apskritajame stale.
Visuomenė aktyvėja. Matosi ir pirmi rezultatai : laimėta vadinamoji signatarų byla, pirmojoje instancijoje išteisintas vienas iš FNTT neteisėtai atleistųjų pareigūnų, pajudėjo viena kita rezonansinė byla, sulaikomi aukšti kyšininkai.
Kas sako, kad nieko negalima pakeisti, sako netiesą. Galima ! Ir mes tai padarysim kartu su jumis. Reikia tik atgauti viltį ir organizuotis.
Visa Europa banguoja demonstracijomis. Net vokiečiai, Europos krizės paliesti mažiausiai, reikalauja, kad jos naštą neštų ir didysis kapitalas, todėl priešintis skurdinimui, demonstruoti yra teisinga. Aikštės ir gatvės yra mūsų žodžių valdžioms vieta. Ir valdžios juos išgirsta. Lietuviai, ko gero, irgi supras, kad ne su lagaminais į lėktuvus, o su vėliavomis ir plakatais į aikštes yra mūsų tikrasis kelias. Kam laisvė yra laisvė išvažiuoti, kaip sako premjeras A.Kubilius – tegul važiuoja. Kam laisvė yra laisvė gyventi Lietuvoje – tegul nenusimena- mes nugalėsim !