Viešas kreipimasis į J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentę Dėl Seime svarstomo Visagino atominės elektrinės projekto Spausdinti
Parašė Gintaras Songaila   
Penktadienis, 22 Birželis 2012 09:49

Mes, Apvalaus stalo dalyviai:
-     visuomeninio judėjimo „Už Lietuvą, už teisingumą“ iniciatyvinė grupė,
-    Seimo parlamentinė grupė „Už teisingumą Lietuvoje“ bei
-    nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ atstovai,
susirūpinę dėl Seime priimamų sprendimų kokybės ir dėl galimų neigiamų pasekmių daugeliui gyvosios tautos kartų, kai priimamų sprendimų mastelis yra itin didelis,
matydami mūsų šalies politinės ir teisinės sistemos suirutę, nesugebėjimą bei atsakomybės stoką ir nebaudžiamumo dėl daugelio Nepriklausomybės laikotarpiu neskaidriai sudarytų ir nusikalstamai vykdytų stambių sandorių, kai viešieji finansai ir (ar) valstybės turtas buvo panaudoti ne bendrajam gėriui, o vien grupiniams interesams ir (ar) politinėms manipuliacijoms,
suprasdami energetinės nepriklausomybės ir saugumo svarbą ilgalaikiams nacionaliniams interesams, valstybės ir tautos gyvybingumui,
pasitikėdami tautos valia ir jos dalyvavimu, protingumo kriterijais, priimant reikšmingiausius šalies likimui sprendimus, o taip pat - piliečių sugebėjimu svarstyti svarbiausias alternatyvas ir pasirinkti geriausią kelią į energetinę nepriklausomybę bei darnią plėtrą,
atmesdami nedemokratiškus sprendimo priėmimo būdus, grupinį diktatą ir užkulisinius sandėrius, spaudimą ir šantažą, piliečių dezinformaciją ir (ar) vienpusišką informaciją bei mėginamą primesti pinigų valdžią viešųjų diskusijų erdvei,
pabrėždami, kad Visagino atominės elektrinės projektas dėl siūlomo vieno didelio galingumo  reaktoriaus pririša Lietuvos elektros energijos tinklus prie Rusijos energetinės sistemos ir tuo kelia pavojų Lietuvos energetinei nepriklausomybei, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei nacionaliniams interesams,
protestuodami dėl to, kad Seimo valdančioji dauguma nesusilaikė nuo įstatymų priėmimo dėl šios atominės elektrinės statybos ir dėl vadinamosios koncesijos sutarties sudarymo priėmimo iš valdančiosios daugumos jėgos pozicijų; ir dėl to, kad buvo „žvejojami“ korumpuotų politikos veikėjų balsai, o tai yra nusikalstama;
apgailestaudami dėl šiurkščių pažeidimų priimant aukščiau minėtus įstatymus, 

p r a š o m e:
1.    Vetuoti įstatymų, susijusių su numatoma atominės elektrinės statybą, paketą.
2.    Remiame iniciatyvą atominės elektrinės statybos klausimą spręsti visuotiniu tautos referendumu, kaip tai svarbiausiais tautai ir valstybei klausimais nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnis. Siūlome seimui priimti nutarimą tokį referendumą surengti kartu su Seimo rinkimais šių metų spalio mėnesį.
3.    Tik nacionalinis susitarimas ir daugelio politinių srovių sutarimas strateginiais energetikos klausimais galės užtikrinti priimamų sprendimų tęstinumą ir apsaugos Lietuvą nuo milžiniškų materialinių ir moralinių nuostolių, nusikaltimų švaistant viešąsias lėšas bei sustiprins bendrojo gėrio kūrimo dvasią tautoje ir pasitikėjimą savimi bei savo kuriama valstybe.