Žemaitijos regionas turi naują koordinatorių Spausdinti
Parašė Alvidas Šimkus   
Pirmadienis, 12 Lapkritis 2007 00:55

2007m. lapkričio 12 dieną  Klaipėdoje įvyko Žemaitijos regiono susirinkimas, kuriame dalyvavo skyrių pirmininkai ir atstovai iš Klaipėdos, Palangos, Šilutės, Plungės, Kretingos, Gargždų. Atvyko  naujasis LCP pirmininkas A.Grumadas  ir pirmininko  pavaduotojas E. Skrupskelis. Naujasis pirmininkas  kalbėjo apie įtakos sferų pasidalijimą Lietuvos Vyriausybėje bei atskirų partijų pozicijas. Pirmininkas akcentavo, jog šiuo metu itin aktualus klausimas – koordinacinės tarybos veikla  jog iki naujųjų metų koordinacinė regionų taryba turi išsirinkti pirmininką. Koordinacinė taryba turėtų nedelsiant spręsti tokius klausimus kaip kandidatų skaičius partijos sąraše bei kandidatų, galinčių dalyvauti vienmandatėse apygardose, skaičius.


Partijos pirmininko pavaduotojas  E. Skrupskelis teigė, jog koordinacinės tarybos bei skyriai jog jau turėjo veikti ir tarpusavy bendrauti, tačiau rezultatų kol kas nėra. Todėl labai svarbu išsirinkti tokią iniciatyvinę grupę, kuri dirbtų realiai. Pirmininko pavaduotojas minėjo, jog didelį dėmesį reikia skirti partijos viešinimui. Jau pradėjo dirbti darbo grupė, kuri bus atsakinga už internetinio tinklalapio pertvarkymą ir priežiūrą. Pirmininko pavaduotojas teigė, jog itin aktualus klausimas šiuo metu – partijos plėtra: reikėtų stengtis pritraukti kuo daugiau bendraminčių. To siekti didinant visuomenės informuotumą apie Lietuvos centro partiją, aktyviai reaguojant į aktualijas, didesnį dėmesį skiriant  komunikacijai su bendruomenėmis, sukuriant partijos veiklos tematiką.
Po trumpos pertraukėlės, kurios metu kolegas iš kitų miestų vaišino U.Petraitienė, įvyko koordinatoriaus rinkimai.  Buvo pasiūlyti trys  kandidatai. Aiškia balsų persvara laimėjo Rimantas Jaruškevičius,  Šilutės skyriaus pirmininkas.
Naujasis koordinatorius veiklos ėmėsi nedelsiant. Jis  pasiūlė partijos nariams dalyvauti savivaldybių tarybos komitetų susirinkimuose. Tokiu būdu atsiranda galimybė prieš balsuojant tarybos nariams, išsakyti savo nuomonę. Pasiūlyta  parengti Lietuvos centro partijos veiklos planą.
Ulijana Petraitienė teigė, jog regionų koordinacinių tarybų veikla būtų aktyvesnė, jeigu daugiau iniciatyvos sulauktume iš partijos valdybos narių, todėl ji siūlė aktyvinti valdybos darbą.  
Reikia tikėtis, kad naujajam koordinatoriui entuziazmo nepritrūks, ir jis savo iniciatyviu darbu „uždegs“ kitus. Susirinkime dalyvavęs šilutiškis  skyriaus narys pastebėjo: pasigailėsite kad išrinkote R.Jaruškevičių, tai nenurimstantis žmogus, pilnas energijos ir idėjų, jis dabar ramybės skyriams  neduos. Manykime kad taip ir bus, ir naujojo koordinatorius dėka Žemaitijos regionas taps dar akyvesniu, tuo parodydamas gerą pavyzdį ir kitiems regionams. Dirbkime, dirbkime, ir turėsime rezultatą.