Naujas valdybos pirmininkas Spausdinti
Parašė LCP valdyba   
Sekmadienis, 25 Lapkritis 2007 00:53

2007 m. lapkričio 25 d. Kaune įvyko pirmasis naujos  LCP  valdybos posėdis, kuriame buvo išrinktas pirmininkas. Kandidatais į pirmininkus buvo pasiūlyti Antanas Zurba, Kauno skyriaus pirmininkas, Alvidas Šimkus, Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Po kandidatų pasisakymo vyko atviras balsavimas.  Naujuoju valdybos pirmininku išrinktas Alvidas Šimkus. Padėkojęs už pasitikėjimą jis išreiškė viltį, kad naujoji valdyba  tikrai rodys iniciatyvą ir bus aktyvi. Naujasis pirmininkas atkreipė dėmesį į tai kad šiandien partijoje aktyviau reiškiasi nedidelė dalis žmonių, kiti tenkinasi stebėtojų vaidmenimis arba piktinasi kad jų neįsiklausoma, tačiau nesinaudoja partijos statute reglamentuotais mechanizmais, leidžiančio daryti permainas partijos viduje. Valdyboje buvo aptarti artimiausi tikslai. Manoma kad juos reikėtų konkretizuoti, ir neatidėliojant įgyvendinti. Vienas iš tikslų- artėjant Seimo rinkimams, skatinti  skyrius  būti „visuomet prieš akis“: partijos nariai turėtų populiarinti partiją nuveiktų darbų demonstravimu, partijos politinių ir moralinių įvaizdžiu.  
Vienas iš svarbiausių klausimų partijos augimas. Konstatuota, kad partija  stiprėti gali per naujus narius, kurie aktyviau dalyvautų partinėje veikloje. Pastebėta, kad iki šiol partijų kandidatų sąrašuose vis tie patys vardai, kad labai daug partijos intelektualinį potencialą galintys stiprinti žmonės lieka nuošalėje. Reikėtų imtis priemonių pritraukiant naujųjų narių kurie gerai jaustų visuomenės gyvenimo pulsą. Reikia skatinti partijos skyrius „iš apačios“ skirtį daugiau energijos ne tik kritikuojant partijos vadovybę dėl gal būt nevisiems patinkančių darbų, bet ir patiems veikti.
Valdyboje aptarta, kad partija turėtų veikti etiškai, mūsų tikslai neturi kenkti kitiems, reikia užsitarnauti visuomenės pagarbą ne klounada ar stačiokiškais išsišokimais, o rimtais darbais
Aptartas nario mokesčio klausimas. Nutarta rekomenduoti skyriams aktyvinti nario mokesčio surinkimą, galintiems prisidėti aukomis,  kurios būtų panaudotos  partijos veiklai vystyti,  kai kuriems skyriams minimaliai padėti.
Numatyta rengti valdybos posėdžius kas mėnesį, tačiau bendrauti kas savaitę, derinti valdybos veiklą,  naudojantis   e-paštą, SKYPE.