LCP Seimo 2008 metų rinkimų programa Spausdinti
Sekmadienis, 12 Spalis 2008 11:15

Rinkimų šūkis: Mūsų namai – Lietuva.

Principinės nuostatos: Lietuvoje – valdžių struktūrinė krizė. Taškas valstybės nusavinimui buvo padėtas oligarchus įleidžiant į energetiką ir sukuriant „LEO“. Užsieniniam valstybės perėmimui pamatai padėti „Mažeikių naftą“ su jos valdoma rinka parduodant Lenkijai ir pakviečiant ją dalyvauti naujos atominės elektrinės statyboje. Lietuvos nacionalinio biudžeto struktūra akivaizdžiai neatitinka Lietuvos nacionalinių reikmių, yra neracionali ir neefektyvi. Vyriausybės ne valdo, o yra valdomos. Korupcija pasiekusi giliausią lygmenį. Socialinė atskirtis, didėjanti ir su dabartine infliacija, ir su būsimu euro įvedimu, sukels naujus emigracijos ir imigracijos priepuolius. Išsivalstybinimas nuėjęs taip toli, kad jau seniai reikia ginti valstybę. Jos vaidmens ir prestižo – tiek Prezidento, tiek Seimo ir savivaldybių – atkūrimas yra ilgalaikė generalinė Lietuvos centro partijos kryptis. Kito įrankio, kaip stipri nacionalinė valstybė, tautai pakelti – nėra.  Bet koks Lietuvos valstybės statuso keitimas įmanomas tik visuotiniu referendumu.
Svarbiausi ir pirmaeiliai darbai gavus mandatą:
1. santuokinės šeimos motinai, auginančiai vaiką – valstybės tarnautojo statusas ir atitinkamas atlyginimas.
2. Mokytojas ir kultūros darbuotojas – valstybės tarnautojai.
3. Kokybiška medicininė pagalba – kiekvienam Lietuvos piliečiui.
4. Vietoje dvigubos pilietybės – Lietuvio pasas, teikiantis teisę nekliudomai atkurti Lietuvos pilietybę sugrįžusiajam Lietuvon ir atsisakiusiajam kitos valstybės pilietybės.
5. Reemigrantų pradėto verslo neapmokestinimas 2 metus.
6. Imigracijos sustabdymas: griežtos baudos darbdaviams, po darbo sutarties atgal neišsiuntusiems samdinių užsieniečių. Nelegalių uždarbiautojų deportavimas.
7. Korupcijos naikinimas – nuo partijų: visos registruotosios finansuojamos iš biudžeto po lygiai, nelygiavą įvedant rinkėjui: už kiekvieną balsą partijai priskaičiuojama tam tikra minimali suma (3–5 Lt).
8. Parduodamą žemę pirmoji gali išpirkti valstybė.
9. Atkuriama valstybės kontrolė energetikai.
10. Derinant su NATO gynyba, Lietuvos kariuomenė apginkluojama agresijos pirmajam smūgiui atremti būtinais moderniais priešlėktuviniais ir prieštankiniais ginklais.
11. Atkurti Lietuvos geopolitikos šiaurinį metmenį.
12. Lietuva JTO pateikia „Visuotinės tautų teisių deklaracijos“ projektą (pagal analogiją su „Visuotine žmogaus teisių deklaracija“).